Creativiteit


Mijn professioneel werk als componist lijkt voortdurend doorspekt te worden met een amateuristisch gevoel van ontzag, als ik het mysterie van creativiteit overpeins vanuit het perspectief van Zien. Waar in Gods naam komen deze noten uit tevoorschijn? Wie doet dit? (zoals ik hierboven al vermeldde doe ik gewoonlijk mijn ding, zonder veel spirituele overpeinzingen, maar dat gevoel van ontzag en mysterie is nooit ver van de oppervlakte verwijderd.) J.H. USA. Zie video.

Richard, heel hartelijk bedankt voor het vrijuit geven van deze les. [Online lessen in Zien, 1998] Ik moet je zeggen dat na bijna 48 jaar doorgebracht te hebben als derde persoon, de ervaring van het leven als eerste persoon echt een wedergeboorte is. Wat ik zie is een reusachtige massa paradoxen. Elke keer als ik aan dit bewustzijn denk of het linker-hersenhelft analyseer, zie ik de paradox in die specifieke gedachte. In die grote leegte, het neutrale, de kleurloze kern, het centrum van alle dingen, voorbij gedachten, blijft er enkel de adem/geest over. Ik ben een visueel artiest. Al heb ik geen verwachtingen over het resultaat van deze les, toch hoop ik dat een verschuiving in bewustzijn naar de eerste persoon een prachtig effect zal hebben op het creatieve proces. We zullen zien! B. USA.
Headless on Youtube
Full book catalogue
Headless on Instagram

Click here for Headless Podcasts
Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate