Conflicten Oplossen

Ik ga vaak zwemmen. Gewoonlijk zijn er behoorlijk veel mensen in het zwembad . Op een dag was ik aan het zwemmen met mijn hoofd vol gedachten. Ik botste tegen mensen op en werd werkelijk heel geïrriteerd. Waarom was er geen plaats voor mij? Ik werd té kwaad en dus verliet ik het zwembad. Twee dagen later ging ik er opnieuw naartoe. Deze keer besteedde ik aandacht aan wie er aan het zwemmen was. Was ik het, een persoon in een zwempak? Met nood aan plaats en de wens dat andere mensen uit haar weg gingen? Ik merkte op hoe het water voorbij ging, de mensen voorbij gingen, en ook dat er deze keer hier geen confrontatie was. Wat een opluchting, het waren niet de anderen die uit de weg moesten gaan, het was eenvoudig de kleine ik! Hilde.

De gedachte kwam in me op door het “Woordeloze” te verspreiden dat aangezicht-tegenover-geen-gezicht een ongelooflijk hulpmiddel zou kunnen zijn in mediatie. Als rechter, die dagelijks met conflicten moet omgaan, heb ik vastgesteld dat zovele van de experimenten me helpen om ermee om te gaan zonder afgemat te geraken. Maar meer in het bijzonder lijkt aangezicht-tegenover-geen-gezicht een geweldige manier om ruziënde mensen te helpen hun onenigheden op een vriendelijke manier op te lossen.

Ik verwijs vele zaken naar mediatie, met gemengde resultaten. Maar het lijkt erop dat, als mediatie gedaan werd door een geoefende mediator, die de ruziënde partijen ertoe zou kunnen brengen hun gezicht te verliezen, er echte vooruitgang gemaakt zou kunnen worden in de inspanningen om tot vrede te komen, zelfs al is het op lokaal vlak. Maar misschien is dat waar het sowieso moet beginnen. Ik ben benieuwd of je iemand kent die dit geprobeerd heeft in mediatie-werk, en meer bepaald hoe het benaderd zou kunnen worden. Het gebied waar het het meest van toepassing zou kunnen zijn is in de familiale relaties. Maar het zou ook heel nuttig kunnen zijn bij eender welke onenigheid, zowel op wettelijk vlak als daarbuiten. W. USA.

Dansen
Wie is zich bewust van beide uiteinden van de zak?
Wie is zich bewust van vorm en leegte?
Overweeg dit en vorm en leegte zijn niet langer vijanden
En beginnen te dansen en dansen en dansen.
S.M. Canada

Ik ben pas onlangs na een ervaring van de duistere nacht van de ziel terug bij hoofdloosheid terecht gekomen.. om mezelf er terug attent voor te maken. Ik onderzoek het in mijn interacties met anderen (niet confronterend, hoofd tegenover geen-hoofd). In mijn professioneel leven is er een situatie ontstaan waarvoor ik dit meer dan ooit nodig zal hebben.. om naar de plaats te gaan van geen-baas, geen-ding… en de ruimte waarin alles mogelijk is … Ik ben echt aan het spelen geweest met het feit dat alle acties voortkomen uit dit niet-iets en probeer dan om de diepere betekenis te vinden waarom zaken “voor” mij gebeuren… zo van wat zijn de lessen en hoe kan ik door deze ervaring groeien. Al probeer ik het soms .. het heeft me zoveel geholpen. Richard.

Het werk van Douglas Harding leverde een instant oplossing voor een probleem dat me jaren dwarszat. (De “ik” waarvan ik dacht dat ik het was bleek natuurlijk maar een vlekje van een hersenschim te zijn, dat wat stof opwierp..). Nu is er eenvoudig het zien, en een herinnering dat alles volmaakt is. En als het “vlekje” zich begint te roeren, is het een plezier om zijn nurken te observeren, terwijl ik verblijf in vlekkeloze rust. Vrede en Harmonie, Wm.

terug naar boven.
Headless on Youtube
Full book catalogue
Headless on Instagram

Click here for Headless Podcasts
Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate