Naar wie te zoeken

O Heer, voor mij bent u geheel zichtbaar, en uw wezen is versmolten met mijn natuur. Simeon de Nieuwe Theoloog

Ik zie God meer reëel dan ik u zie. Ramakrishna

De zuiveren van hart zullen God aanschouwen. Jesus

God verklaart Zichzelf niet, Hij is ieders geheim.

God keerde de zintuigen naar buiten: de mens kijkt daarom naar buiten, niet in zichzelf. Af en toe heeft een moedige ziel, zoekend naar onsterfelijkheid, omgekeken en zichzelf gevonden.

Hij is de onvergankelijke temidden van zaken die vergaan. Leven van alle leven, voldoet Hij, hoewel één, het verlangen van elke mens. Hij die Hem innerlijk durft ontdekken, kent vrede; wie anders durft vrede te kennen? katha-upanishad

Headless on Youtube
Full book catalogue
Headless on Instagram

Click here for Headless Podcasts
Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate