Je ogen, oren, … verliezen

Wat ziet?

Gij ziet die ogen kijken, maar zij zijn als schilderijen in een badhuis: zij zien niet. De vorm treedt op, o vereerder van vorm, als zouden zijn twee dode ogen kijken. Roemi

Vertel me gewoon wat je ogen zijn. Genro

Het is beter dat gij geboren wordt met één oog, dan dat gij met twee ogen in het vuur van de hel wordt geworpen. Jezus

Jezus sprak tot hen: “Als je de twee tot één maakt … dan zal je het Koninkrijk binnentreden. Het Thomas-evangelie

Hij werd eenogig. Attar

De Tathagata werd het Oog van het universum. Parinirvana Sutra

Gij zijt niet dat lichaam: gij zijt dit spirituele Oog. Roemi

Ik word een transparante oogbol; ik ben niets: ik zie alles. Emerson

Echt zien is zonder ogen. Anandamayi Ma

Wordt zien, zien, zien ! Roemi

Wordt het zien zelf. Plotinus

Toen Chang Ching, na twintig jaar meditatie, toevallig het gordijn optilde en de wereld daarbuiten zag, verloor hij al zijn vroegere begrip van Zen en schreeuwde: “Hoe heb ik me vergist ! Hoe heb ik me vergist ! Til het scherm op en zie de wereld.”

Alles dat zich aan de ziel hecht, hoe klein ook, belet jou mij te zien. We kunnen het zichtbare niet zien, behalve met het onzichtbare. Eckhart

Headless on Youtube
Full book catalogue
Headless on Instagram

Click here for Headless Podcasts
Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate