Hoe te zoeken

De onwetenden verwerpen wat zij zien, niet wat zij denken; de wijzen verwerpen wat zij denken, niet wat zij zien. Huang-po

Neem dingen waar zoals ze zijn en let niet op andere mensen. Huang-po

Hij die het kind tot twijfelen leidt

In ‘t graf zal rotten ten eeuwigen tijd

Hij die twijfelt door wat hij ziet

Wat je ook doet, gelooft je niet. Blake

De Wijze ziet en hoort de hele tijd niets anders dan het kind ziet en hoort. Lao-tze

Totdat je omkeert en wordt zoals de kleine kinderen, zal je niet binnentreden in het koninkrijk des hemelen. Jesus

In zijn tijd zal de oude man niet aarzelen om een kind van zeven dagen te vragen naar de plaats van leven, en hij zal leven. Het Thomas-evangelie

Iedereen onder de hemel zegt dat onze Weg is een grote dwaasheid. Maar het is juist omdat hij groot is, dat hij dwaasheid lijkt. Wat betreft de zaken die geen dwaasheid lijken – wel, er kan geen twijfel zijn over hun kleinheid! Lao-tze

God wordt niet gezien behalve door blindheid, niet gekend behalve door onwetendheid, noch begrepen behalve door dwazen. Eckhart

Aan hij die niets weet wordt Het duidelijk geopenbaard. Eckhart

De aspecten van zaken, die het belangrijkst zijn voor ons, zijn verborgen dor hun eenvoud en vertrouwdheid… We slagen er niet in geraakt te worden door wat, eens gezien, het meest opvallende en krachtigste is. Wittgenstein

De gemiddelde persoon is half slapend, terwijl hij denkt wakker te zijn. Met ‘half slapend’ bedoel ik dat zijn contact met de realiteit heel onvolledig is; het meeste van wat hij gelooft realiteit (buiten of in hemzelf) te zijn is een stel verzinsels die zijn geest construeert. Hij is zich maar van de realiteit bewust in de mate dat zijn sociaal functioneren dat nodig maakt.

Ik geloof dat ik zie – maar ik zie enkel woorden; I geloof dat ik voel, maar ik denk enkel gevoelens. De denkende mens is de vervreemde mens. Erich Fromm

Wij zouden volkomen vreemden moeten zijn tegenover de gedachten, gewoontes en meningen van mensen in de wereld, alsof we maar kleine kinderen waren. Dan zouden enkel die zaken voor ons verschijnen die verschijnen voor kinderen, als zij pasgeboren zijn. Traherne

Headless on Youtube
Full book catalogue
Headless on Instagram

Click here for Headless Podcasts
Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate