Alles winnen – en niets

Alles weten – en niets

Niet weten is diep; weten is oppervlakkig. Niet weten is innerlijk; weten is uiterlijk. Chuang-tzu

Je verheugen in niets en niets weten zijn het ware verheugen en het ware weten. Lao-tze

Heb alleen geen enkele vorm van geest, en dit is gekend als zuivere kennis. Huang-po

Als hij enige onderscheidende geest had, denk je dan dat hij iets zou kunnen onderscheiden? Shen-hui

Het begrijpen, het geheugen en de wil bevinden zich in een angstwekkende leegte, in nietsheid. Hou van deze immense leegte. Hou van deze nietsheid want zij bevat de oneindigheid van God. De Caussade

Opdat gij vreugde zoudt vinden in alles, zoekt vreugde in niets. Opdat gij alles zoudt kennen, zoekt niets te kennen. Opdat gij alle zaken zoudt mogen bezitten, zoekt niets te bezitten. Johannes van het Kruis

Zij die Hem het meest volmaakt kennen, zien het helderst dat Hij volmaakt onbegrijpbaar is. Johannes van het Kruis

Niets kan eenvoudiger zijn dan God, zowel in realiteit als in onze wijze van begrijpen. St. Thomas van Aquino

Als het Zelf gezien, gehoord, gedacht, gekend wordt, is alles gekend. Brihadaranyaka Upanishad

Al-kennis vormt de essentie van Boeddha-zijn. Het wil niet zeggen dat Boeddha elk individueel ding kent, maar dat hij het fundamentele principe van bestaan heeft gevat en dat hij diep is doorgedrongen in het centrum van zijn eigen wezen. D.T. Suzuki

Als ik mezelf zo intiem kende als ik zou moeten, dan zou ik volmaakte kennis hebben van alle wezens. Eckhart

Als je voorbij de vorm gaat, o vrienden, vind je het Paradijs en rozentuinen in rozentuinen. Als gij uw eigen vorm gebroken en vernietigd hebt, dan hebt gij geleerd om de vorm van alles te breken. Roemi

Headless on Youtube
Full book catalogue
Headless on Instagram

Click here for Headless Podcasts
Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate