Het universum bewegen

De Qutb (Pool) is hij die zichzelf ronddraait; rondom hem is de wenteling van de hemelse sferen. Roemi

Waarom denk je dat jij actief bent? Neem bijvoorbeeld je aankomst hier. Je verliet je huis in een wagen, nam de trein, stapte uit in het treinstation hier, stapte daar in een wagen en kwam aan in deze Ashram. Wanneer men je bevroeg, zei je dat je de hele afstand van jouw stad naar hier was gereisd. Is het waar? Is het niet zo dat jij bleef waar je was en dat er beweging was… over de hele weg? Net zoals deze bewegingen verward worden met de jouwe, zo is het ook voor alle andere activteiten. Zij zijn niet de jouwe. Ramana Maharshi

Wij in de trein, terwijl de trein voortsnelt,

Ijlen huizen terug en de bomen,

Maar de sterren boven het veld

Komen op het spoor ons toestromen.

James Thomson

Als ik de brug oversteek, is het de brug die stroomt, niet het water. Zen gezegde

De uiterlijke mens is de klapdeur; de innerlijke mens is het onbeweeglijke scharnier.

Eckhart

Het enige wat bewogen wordt is materie. Plotinus

Al wie zegt dat de Tathagata gaat of komt, zit of neerligt, begrijpt de betekenis van mijn lering niet. Diamant Soetra

In het centrum, waar niemand verblijft, is dit licht gedoofd… want deze Grond is de ondeelbare stilte, zelf bewegingloos, en door deze onbeweeglijkheid worden alle dingen bewogen. Eckhart.

En elke Ruimte die een mens beschouwt rondom zijn verblijfplaats

Staande op zijn eigen dak of in zijn tuin op een heuvel

Van vijfentwintig el hoog, deze ruimte is zijn Universum:

En op zijn horizon rijst de Zon en gaat onder, de Wolken buigen

Om de platte Aarde en de Zee te ontmoeten in zo’n geordende Ruimte;

De Sterrenhemelen reiken niet verder, maar buigen hier en gaan onder

aan alle zijden, en de twee Polen draaien op hun gouden schalen;

En als hij zijn verblijfplaats beweegt; bewegen zijn hemelen ook

Waar hij ook gaat, en zijn hele omgeving betreurt zijn verlies.

Aldus zijn de Ruimtes genoemd Aarde en zo hun kwaliteiten.

William Blake

Headless on Youtube
Full book catalogue
Headless on Instagram

Click here for Headless Podcasts
Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate