Vägen Utan Huvud
En väg till självkännedom utvecklad
av Douglas Harding
NoFacebook page on Facebook Facebook
Headless Way page on Facebook Facebook
Sign up for our Newsletter Newsletter
Sign up for our Online Course eCourse

VARA ALLT


Följande experiment är hämtat från The Toolkit For Testing The Incredible Hypothesis, ett arbetshäfte för två personer, utarbetat av Douglas Harding 1972. Den Otroliga Hypotesen” syftar på ett citat av Tennyson: ”Närmare än din andning och närmare än händer och fötter” De två personer som arbetar med arbetshäftet tillsammans identifieras som Grön och Röd.

Grön: sitt ner bekvämt, slappna av, var stilla, slut ögonen och lyssna på Röd; svara högt på hans frågor bara om du känner för det.

”Utifrån föreliggande bevis, vad liknar du just nu?”
”Hur många ben, armar, huvuden, kroppar – om några – kan du upptäcka?”
”Hur stor är du?”
”Kan du inte trots allt säga JAG ÄR?”

“Är din förnimmelse av att FINNAS TILL något mindre stark nu än när du tänker på dig själv som en sak av något slag. Är den kanske mycket starkare?”
“Är den beroende av något av dina sinnen?”
Har denna JAG ÄR-het några egenskaper som skulle kunna koppla den till din människliga sida eller med någonting annat överhuvudtaget; eller som skulle kunna skilja den från JAG ÄR-het hur eller varhelst du än förnimmer den?
Att vara så här i ditt Centrum, är du inte också i alla varelsers Centrum av allt VARANDE, och mycket närmare dem ä deras egna händer och fötter?
“Och mycket närmare mig än dessa mina händer och fötter?”

[Efter en paus läser Röd samma frågor för Grön.]


Fortsätt med ett anna experiment

Citat

(Verktygslådan The Toolkit For Testing The Incredible Hypothesis)

VARA ALLT – OCH INGENTING
Så länge som jag är det här eller det där så är jag inte alla saker. Eckhart

Lärjungen: “Hur kan jag känna Guds kraft?”
Ramana Maharshi: Du säger JAG ÄR. Det är allt. Vad annat kan säga JAG ÄR? Ditt eget varande är Hans makt. Problemet uppstår när man säger ”jag är det här eller det där”. Var dig själv. Det är allt.

Ordet SUM, JAG ÄR, kan inte uttalas av någon varelse förutom av Gud. Eckhart

Det absoluta är inte någon av de saker som det är upphov till; Dess natur är att ingenting kan bekräfta Det – inte existens, inte essens, inte liv. Det överskrider alla dessa. Men äg dig själv genom Det, genom uteslutning av existens och du rymmer ett underverk. Plotinus

Denne allen saknas i varje sätt och egenskap. Eckhart

Varje människa förnekar att hon är den andre …. Endast Gud är förnekaren av förnekelser. Eckhart

Saker är alla samma i Gud: De är Gud själv. Eckhart

I Gud allena kan människan möta människan. George Macdonald

Helvetets enda princip är – “Jag är min egen!” George Macdonald

Det enda varande som finns är TAO-människan, beroende av ingenting, i detta ögonblick lyssnande på mitt tal om Dharma. Lin-chi

Efter mediterande på Honom uppstår vid upplösningen av kroppen ett Tredje Stadium, det av universellt herravälde: men endast han som är allena är tillfreds. Svetasvatara Upanishad

Vänd ditt ansikte mot ditt eget Ansikte: du har ingen anförvant förutom dig själv. Rumi

Jag är allena. Jag är den högste Brahmanen. Jag är universums Härskare. Sådan är Muktans bestämda övertygelse. All annan erfarenhet leder till slaveri. Devikalottara

Ett underligt faktum är att när en dörr öppnas och ett ljus lyser från en okänd ljuskälla in i medvetandets mörka rum, all tid - och rymd- begränsningar smälter undan och vi ger upp ett Simhanada (lejons rytande): ”Före Abraham var Jag Är, eller Jag Själv är den Ärade som är ovanför och under himlarna”. D.T. Suzuki

Rädslan kommer när det finns en andra. Brihadaranyaka Upanishad


Fortsätt med ytterligare ett experiment

Åter till toppen av sidan
Full book catalogue
Headless on Youtube


Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate