Vägen Utan Huvud
En väg till självkännedom utvecklad
av Douglas Harding
NoFacebook page on Facebook Facebook
Headless Way page on Facebook Facebook
Sign up for our Newsletter Newsletter
Sign up for our Online Course eCourse

Peka i två riktningar

Kommentar av Richard Lang

Peka med ett pekfinger utåt mot världen och med det andra pekfingret in mot ditt “icke ansikte”.

Fingret som pekar utåt pekar på en scen full av oräkneliga former och färger. Det är en komplex bild. Ju längre du tittar desto mer finns det att se och det mesta av det är dolt, på ett eller annat sätt skymt av andra saker.

Att se inåt är annorlunda. Här är rymden inte alls dold. Du kan se allt på en gång. På fotografiet kan jag bara se en del av rummet på avstånd men här ser jag hela rymden. Det finns ingenting mer att se här. Ingenting är skymt. Inte heller är varandet som jag är här, och (som jag förmodar) du är där, avlägset på något sätt. Det är precis här. Detta är vad jag är. Det är en ”del” av mig som jag aldrig kan förlora. Vad kan vara enklare än att se detta, att vara detta? Det är okomplicerat, genomskinligt, öppet för inspektion, närmare än nära, givet i sin helhet.

Är det här Vem du verkligen är? Är du tom på allting och på samma gång kapacitet för den här evigt skiftande vyn, rum för denna fantastiska värld. För att ta reda på det, bara se. Att se rymden här är enklare än enkelt.

Tillämpning i livet

Nu när du har sett att du är kapacitet för världen. Nästa gång som du hamnar i en komplicerad och förvirrande situation se till att var närvarande i den situationen utifrån denna kapacitet, denna klarhet. Uppmärksamhet i två riktningar: förvirrande situation där - klarhet här. Du är inte en sak som har fångats av situationen. Du är kapacitet för allt som händer. Klarheten här påverkas inte av förvirringen där. Du kan vara vaken och vila i klarheten och enkelheten här som är ditt innersta varande. När du är närvarande i situationer utifrån denna klarhet kommer dina riktiga reaktioner att strömma till. Gradvis genom erfarenhet kommer du att lita på detta djup som är du.

Utseenden ställs mot andra utseenden och är så begränsade i sin kapacitet. Men du – Vem du verkligen är – är inte något utseende. Du är ingen sak som ställs mot andra saker men själva rymden som tar in alla saker, djupet från vilket världen strömmar.

Börja utveckla en vana att vara vaken till denna rymd som du tittar ut ifrån, rymden som du i själva verket redan lever utifrån. Lägg märke till att du i utmanande situationer är rum för dessa situationer. Ge din sanna identitet möjlighet att komma på lösningar.

Uppmärksamhet I två riktningar är praktiskt! Lösningarna på utmanande situationer och problem kommer från att ä du är medvetet öppen mot ”Det” som trots allt skapade dessa utmanande situationer!

Douglas Harding:

Genom att utföra dessa övningar i grundläggande uppmärksamhet så har du faktiskt sett vad det är att vara 1:a person singularis – ”Ingen-ting” som är intensivt medvetet om sig själv som Behållaren eller Grunden för hela denna uppvisning. Att se detta är att tro. Alltigenom omystiskt (i ordets ursprungliga betydelse), det är precist, totalt, en allt eller ingenting- upplevelse som inte tillåter något gradvis – så länge som den varar. Nu är det din uppgift att fortsätta att se din frånvaro/närvaro i alla situationer tills seendet blir alldeles naturligt och stadigvarande.

Detta innebär varken att du förlorar dig i din Tomhet eller i det som fyller den men att du samtidigt ser sakerna som du tittar på som du ser Tomheten som du tittar ut ur. Det kommer inte att finnas någon gång när detta seende i två riktningar inte är på sin plats eller tryggt kan undvaras. Priset för hälsa är vaksamhet The Science of the 1st Person, Douglas Harding

Fortsätt med ett annat experiment

Citat

Kommentar till detta experiment

Citat

Det finns en plats där alla problem har endast en universell lösning. Anandamayi Ma

Lösningen på ditt problem är att se vem som har det. Ramana Maharshi

Framför allt är denna meditation likt Janus som vänder sig åt två håll. Samtidigt ser in mot den som ser och ut mot det sedda. Den tar in och gör det sedda begripligt eftersom Ingen-ting ställs i dess väg – och ger prioritet till detta Ingen-ting. Sök 1:a person och 3:e person skall läggas till. Sök 3:e person och även den skall tas bort. D.E. Harding

Det mesta av våra spänningar och frustrationer kommer från vårt tvångsmässiga behov att spela rollen av någon som vi inte är. Dr. Hans Selye

Till toppen av sidan

Kommentar

Att se är enkelt – det är att samtidigt se in mot ingenting där du är och ut mot världen. Dessa ord verkar bryta isär och komplicera någonting som är enklare än enkelt. Det är så enkelt att vem som helst kan ”göra” det eftersom vi redan lever utifrån detta. Det handlar om att lägga märke till det. R.L. UK

Lägg märke till vad som är synligt och vad som inte är synligt. Stanna upp ett tag med detta. Var nyfiken på den ”osynliga” delen som är den del som känns som ”Jag”. Förvänta dig inget känslomässigt tillstånd (dock kan det vara ett men det är inte nödvändigt). J.A. USA

Du frågade huruvida jag använder en speciell teknik när jag “utvidgar min uppmärksamhet till att inkludera källan”. För mig innebär det att se in i ingenting. Hur gör jag det?

Jag tittar in mot platsen ovanför mitt bröst där andra ser mitt ansikte. Platsen som jag tittar ut från. Jag fortsätter att titta. Jag märker att jag inte tittar ut ur något. Jag ser inga ögon här, ingenting alls. Enkelheten själv. Det är en förbisedd plats, ett 'terra incognita'. Att se är att återuppvakna till denna ”plats”. Ibland kan en fras vara till hjälp – ” att se med ett öga”, ”se i två riktningar”, ”vara ingenting”, ”vara kapacitet”. Det är olika från gång till gång och ofta använder jag ingen särskild fras alls.
Jag anstränger mig inte för att sluta tänka. Tomheten är tom på allting, även på tankar. Att vakna upp till detta betyder att vakna upp till ett absolute lugnt “sinne”, till ett ”icke-sinne”. Det är fullständigt stilla här. Vad som sedan vanligtvis händer är att mitt oroliga sinne helt enkelt stillar sig och slår sig till ro. Inte för att jag försöker manipulera det. Jag är helt enkelt vaken till denna helt stilla plats och det är detta som påverkar mitt sinne.

I själva verket så följs tomheten och tänkandet åt. Tankarna kommer ju till sist ur ingenting.

“Gör” jag något när jag ser? Det är en fråga om språk, om ord. Jag förbiser inte detta ”Ingenting”. Jag ser rakt in här i denna ”rymd”. Men, vem ser detta ”Ingenting”? Det gör ”Ingenting” själv! R.L. UK


Fortsätt med ett annat experiment

Till sidans topp
Full book catalogue
Headless on Youtube


Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate