Vägen Utan Huvud
En väg till självkännedom utvecklad
av Douglas Harding
NoFacebook page on Facebook Facebook
Headless Way page on Facebook Facebook
Sign up for our Newsletter Newsletter
Sign up for our Online Course eCourse

Peka

Vem är du innerst inne? Inte den som du är i andra människors ögon, eller i spegeln, eller vad du tror och antar utan den du verkligen är enligt din egen direkta iakttagelse.

Stora andliga lärare säger att du inte är den som du visar utåt – djupt in, hemligt närmare dig än din egen andning är du kapacitet för världen. De säger att för att upptäcka denna stora sanning om dig själv måste du se enkelt som om det vore för första gången, se som ett barn ser. Var ska du se? Precis där du är. Se den som ser. När? Nu!

Gör följande experiment för att se Den som du verkligen är

När du pekar på något som du ser i världen så pekar du på dess utseende. Du befinner dig på ett visst avstånd från sakerna och objekten som du tittar på. Observera och rikta nu din uppmärksamhet mot dessa saker genom att peka på dem. Följande bilder är bara en guide. Det är helt nödvändigt och avgörande att du faktiskt själv GÖR experimenten.Jag kan t.ex. se former och färger av det här rummet.

min fot ….mitt knä …

mitt bröst ….


I alla dessa moment är min uppmärksamhet riktad utåt mot objekten.


Peka nu mot var andra ser ditt ansikte..


Vad ser du? Du ser inåt, du vänder riktningen av din uppmärksamhet 180 grader från objekten där ute in mot subjektet som du tittat ut från. Ser du ditt ansikte? Ser du någonting alls där? Ser du någon färg, form eller någon rörelse?

När jag ser inåt och hit mot platsen där andra ser mitt ansikte så ser jag ingen färg eller form här. Jag finner en gränslös kapacitet eller medvetande på den här sidan av mitt pekande finger. Den här kapaciteten är tom, klar, genomskinlig. Den är självklar, vaken och medveten.

Samtidigt är denna kapacitet fylld av allting som händer i den, mitt finger, min vy av hela scenen, färger, ljud och känslor …

Jag ser nu Vem jag verkligen är – ser gränslösheten i själva hjärtat av mig själv i vilken hela världen händer.

Vad ser du? Ser även du ut från detta vidöppna, kristallklara medvetande


Pointing Home Movie
Peka hem – en film (1991 kb)

Fortsätt med ett annat experiment

Se Douglas Hardings beskrivning av hur han ”ser” för första gången (E)

Citat (samlade av Douglas Harding)

1.Vad ska jag se

Som den tomma himlen har den inga gränser, ändå är den här centralt placerad, oändligt djup och klar. Yung-chia Hsuan-cheh

I själens innersta väsen finns inga fläckar. Eckhart

Att se in i det egna självs natur är att se in i intet. Att se in i intet är sant och evigt seende. Shen-hui

Det är som om i mitten av ens varande finns ett icke-varande. Konfucuianerna kallar det för Tomhet; Buddisterna kallar det Livets terrass, Taoisterna för förfädernas land eller det gula slottet, det mörka passet eller den tidigare himmelens rymd. The Secret of the Golden Flower

Träng in i intets centrum. Smyg in så långt du kan i din intighets sanning och ingenting kommer att oroa dig. Molinos

När en människa blir upplyst smälter hon bort och förgås. Rumi

På den plats där den kärleksfullt begrundande vilar, ser och känner han ingenting annat än ett obegripligt Ljus. Genom denna enkla Nakenhet som omsluter alla saker finner han sig själv och känner sig själv som ingenting annat än samma Ljus som det han själv ser med. Ruysbroeck

Det finns inte längre något behov av att tro när man ser sanningen. Al-Alawi

Den är ett sant helgon, som uppenbarar det formlösas form för vårt seende och som lär ut den enkla vägen att komma dit. Kabir

2. Var ska jag se

Den första av Zenmästaren Ts'ung-yuehs berömda Tre portar eller Tre frågor var: 
”Var är ditt självs sanna natur?” 

Människor ser detta långt bort. Så synd! De är som en som står i friskt vatten och klagar över sin törst. Hakuin

Hakuins hela liv strålade av ljuset som lyste upp platsen där han stod. Abbot Amakuki Sessan

Den vise mannen förkastar ”det där” och bejakar ”det här”. Lao-tzu

Människan går vilse, bosätter sig utomlands, så långt bort att hon inte hittar tillbaka igen.
Eckhart

Vårt varande här är vårt eviga varande. Många människor föreställer sig att ha ett kroppsligt varande här och ett gudomligt varande som är där borta. Det är en vanlig villfarelse. Eckhart

Lys upp i det välsignade landet som alltid är nära till hands. Hui Ming Ching

Drick av denna Närvaro.
Är inte du ett krus
Fylld med vatten men med läppar torra som damm 
Eller en ryttare blint buren från fjärran
Som aldrig ser hästen under sig. Rumi

Vad är i så fall ande? Anden av Här och Nu. Och Guden? Guden av Här och Nu. Plotinus

3. Hur ska jag se

De okunniga förkastar vad de ser, inte vad de tänker; de visa förkastar vad de tänker, inte vad de ser. Huang-po

Se saker som de är och rikta inte uppmärksamheten på andra människor. Huang-po

Han som lär ett barn att tvivla
Ur den ruttnande graven skall han aldrig komma ut
Han som tvivlar på vad han ser
Kommer aldrig att tro och att göra det du behagar Blake

Den Vise ser och hör aldrig mer än vad ett barn ser och hör. Lao-tzu

Om du inte vänder om och blir som ett litet barn så kommer du inte att träda in i himmelriket. Jesus

På gamla dar tvekar inte den gamle mannen att fråga ett barn på sju dagar om livets plats, och han kommer att leva. Thomas evangeliet

Alla under himmelen säger att vår Väg i stort sett är som dårskap. Men det är just för att den är stor som den verkar vara som dårskap. Som för sakerna som inte verkar vara dårskap – med rätta, det kan inte vara någon tvekan om deras litenhet. Lao-tzu

För den som känner intet är Detta klart uppenbarat. Eckhart

Aspekter av saker som är viktigast för oss är gömda beroende på deras enkelhet och vanlighet. Vi missar att slås av det som vi en gång såg som mest påfallande och mäktigt. Wittgenstein

Genomsnittsmänniskan tror att han är vaken när han i själva verket halvsover. Med ”halvsover” menar jag att hans kontakt med verkligheten är mycket ensidig. Det mesta av vad han tror är verkligheten (utanför eller inne i honom) är en uppsättning idéer som hans sinne skapar. Han är medveten om verkligheten endast i den utsträckning som är nödvändig för hans sociala fungerande.
Jag tror att jag ser när jag i själva verket bara ser ord. Jag tror att jag känner när jag endast tänker känslorna. Den tänkande personen är en alienerad person. Erich Fromm

Vi borde vara som främlingar till tankar, sedvänjor och yttranden från människor i världen som om vi vore små barn. Så att dessa saker framstår för oss som de gör för barnen när de är nyfödda. Traherne

4. Vem ska jag se

Herre, för mig är du helt och hållet synlig och din essens är sammansmält med min natur. Simeon the New Theologian

Jag ser Gud mer verklig än jag ser dig. Ramakrishna

Den renhjärtade skall se Gud. Jesus

Gud förkunnar inte sig själv. Han är allas hemlighet.
Gud gjorde våra sinnen vända utåt. Människan ser utåt, inte in mot sig själv. Ibland har det hänt att en modig själ som önskar odödlighet har vänt blicken inåt och funnit sig själv.
Han är den oförgänglige bland saker som förgås. Livets liv, Trots att han är En, tillfredsställer han allas längtan. Den som vågar upptäcka Honom i sig själv, känner frid. Vem annars vågar känna frid? Katha Upanishad

Till sidans topp

Kommentarer

Det hände något intressant i går kväll. Jag fick besök av en person som jag inte känner så väl. Han uppmärksammade en kalligrafi som jag har på väggen. Den innehåller endast ett tecken för ”Mu” (tomhet). Han frågade ”Toler san, har du någonsin gått in i Mu, tomhetens värld” Ja många gånger, svarade jag. Han frågade, ”Hur gör du då? Vid vilka tider gör du det?” Det kan man göra när som helst, svarade jag. ”Hur”, frågade han. Jag guidade honom genom experimentet. När jag kom till frågan ”Vad ser du nu när du pekar på var andra ser ditt ansikte? Ingenting, svarade han. Det är Mu, är det inte, svarade jag. Han funderade någon sekund och brast plötsligt ut i ett högljutt skratt, klappade i händerna och sa, ”Jag har funderat över detta i åratal och du visade det för mig på en minut” och han tackade mig översvallande. J.T. (Zen abbot) Japan

Det pekande fingret gjorde tricket och jag var häpen och förtjust över att det som tidigare bara hänt oavsiktligt och sällan efter omfattande förberedelser var så enkelt, uppenbart och lättillgängligt. 
A.M. Australia

När jag pekar med pekfingret in mot ”mig” och för det närmare där mitt ”huvud” skulle vara finner jag att det försvinner/upplöses till ”ingenting” Det verkar som att det är ett kraftfullt ”svart” hål här eller ett ”ingenting” i vilket hela det uppfattade universum hela tiden löses upp och skapas samtidigt. Detta är helt fantastiskt! A. Israel

Jag fick ett vänligt svar på mitt brev till Mr. Harding. Jag vill här gärna dela med mig vad han svarade. Jag hade berättat för honom att när jag gjorde experimentet kunde jag inte beskriva vad jag såg men att det ändå var helt klart och uppenbart. Han svarade:
”Ja, det pekande fingret är en kraftfull visare. Jag vet vad du menar när du säger att du inte i ord kan beskriva det som du pekar (in) på. Jag är säker på att du ändå kommer att hålla med om detta! Denna inre Klarhet ka beskrivas – som t.ex., gränslös, tom, full, oförstörbar (ingenting att förstöra), stilla men orsakar rörelse, klarvaken. Däremot vad man pekar ut på kan aldrig bli tillräckligt beskrivet: mängder av detaljer missas, alla interna och externa fakta som gör något till vad det är. Som de brukade säga ”Bara Gud kan bli fullständigt känd, för att endast Gud är fullständigt enkel” Saker är till stor del ”ute-på-lunch” . T.ex. vad är min kropp? Jag skulle kunna överleva amputationen av min högra hand i decennier: hur länge skulle jag överleva amputationen av min sol?”
En elegant helomvändning, en djup synpunkt och en synpunkt som han faktiskt gör det möjligt för mig att uppleva. C.C. USA.

När du ser på din hand
Kan du börja förstå
Vem du verkligen är?
När du tittar på himmelen
Var slutar detta ”Jag”?
Trillar poletten ner?
När du riktar ditt finger in mot dig själv och säger
”Se på vem som pekar?
Det kan fullständigt göra dig besviken
Att inte se en kung
För allt du kan se är ingenting
Vad är meningen, frågar jag mig själv
Men meningen fås inte genom att fråga vad
Meningen är varandets udd
Och jag får den när jag helt enkelt ser
Nu ser jag på mig själv och jag är egentlighen inte här att se
Det är verkligen underligt att det här är jag
Fastän en sådan obetydlig del av en ofantlighet
Har en sådan benägenhet
För känslan allting roterar
Runt dess intensiva känsla av självbetydelse
Och ändå är det sant
Var detta universum börjar
JAG ÄR!!
Peter Scott

När jag pekade med mitt finger på tomheten här och fann svaret var min första reaktion: ”Det här kan inte vara det; det är alltför enkelt, alltför grundläggande. Att peka här är ju att peka på vad jag alltid har varit i hela mitt liv, den verklige H.E. Holland. Hur kan Douglas Harding påstå att detta är svaret? Men sen, bara några sekunder senare insåg jag plötsligt att denna den mest intimaste upplevelsen av ”H” ÄR svaret, för det är inte alls ”H” . Det är medvetandet självt som har undervärderat och felbedömt tanken ”det här är bara H”. Vid denna insikt exploderade svaret rätt upp i ansiktet på mig, att det alltid hade varit så: tomheten här som ger upphov till världen där. Omedelbart förstod jag att det i verkligheten inte finns några andra människor. Alla ”personer” därute (som de syns i den här tomheten) existerar utifrån exakt samma tomhet här, deras mest intima JAG ÄR. Många människor tror emellertid att detta JAG ÄR är en sårbar liten figur som får dem att känna sig ensamma, små och beskyddande.

Egot kan inte hantera Verkligheten som den själv bara är en del av. I själva verket, allt jag ”gjorde” var att se att jag har ett ego men att jag inte är detta ego. Nu hjälper egot ”H” genom livet och jag endast bevittnar och njuter av leken. H.E. Holland

Andra citat

När du möter problem. Om du pekar med ditt finger in mot dig själv och inte mot andra så ger det dig kontroll över dig själv och sinneslugn i en situation där din självkontroll annars skulle vara svår att bibehålla. The Dalai Lama.

Fortsätt med andra experiment

till toppen av sidan

Full book catalogue
Headless on Youtube


Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate