Vägen Utan Huvud
En väg till självkännedom utvecklad
av Douglas Harding
NoFacebook page on Facebook Facebook
Headless Way page on Facebook Facebook
Sign up for our Newsletter Newsletter
Sign up for our Online Course eCourse

EXPERIMENTEN

Här är ett antal experiment som gör det möjligt för dig att se Vem du verkligen är. Gör dem med ett öppet sinne. Förlita dig på det omedelbart givna snarare än på dina föreställningar, ditt minne eller dina antaganden. Se efter själv – endast du kan se vem som verkligen är du. Ingen annan kan göra det åt dig.

Experimenten guidar din uppmärksamhet inåt till grunden i ditt varande. Detta ”in-seende” är enkelt och direkt. Till exempel: allt du gör i experimentet Peka som är ett bra experiment att börja med, är att först peka utåt och observera vad du ser, sedan peka inåt och observera vad du ser, eller inte ser! Vad kan vara enklare?

Gör mer än ett experiment. Vart och ett av dem utforskar olika synvinklar av din Sanna Identitet.

Experimentet: Peka

Full book catalogue
Headless on Youtube


Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate