Vägen Utan Huvud
En väg till självkännedom utvecklad
av Douglas Harding
NoFacebook page on Facebook Facebook
Headless Way page on Facebook Facebook
Sign up for our Newsletter Newsletter
Sign up for our Online Course eCourse

Ett Öga

Kommentarer av Richard Lang

Hur många ögon tittar du ut från? Andra människor ser två ögon när de tittar på dig och du ser två i spegeln. Men ur din egen synvinkel, hur många tittar du ut från? Se efter på nytt. Kanske har du förbisett något som är både uppenbart och fantastiskt.

Jag tittar ut ur ett öga. Faktum är att det inte ens är ett öga – det är en gränslös odelad rymd, ett ramlöst vidöppet fönster. Från detta klara fönster kan jag i detta nu se mitt skrivbord, dator och bakom dessa saker ser jag min trädgård.

Detta enda Öga är inte ett människoöga. Det är Guds Öga, det enda Självets Öga, Buddhas Öga.

Tittar också du ut ur ett vidöppet fönster, ett enda Öga – Guds Öga?För att rikta din uppmärksamhet hem till ditt enda Öga, håll ut dina händer framför dig som ett par glasögon som du ska sätta på dig. Om du använder glasögon så kan du hålla ut dem och i stället.

Du ser två titthål. Det är olika vyer i vardera hål.
För dem nu långsamt mot dig och sätt på dem..Vad händer med skiljelinjen mellan de två titthålen när du sätter på dig “glasögonen”? Försvinner den inte och efterlämnar en odelad gränslös rymd som du tittar ut ifrån. En odelad gränslös rymd som är du.

Studera “gränsen” för ditt synfält. Lägg märke till att du inte kan titta direkt på den. (Vad som helst som du tittar på rör sig in till ditt synfälts centrum)

Finns det verkligen en gräns för ditt synfält, en distinkt gränslinje? Eller tonar den gradvis bort? Ut i vad? Ut i ingen-ting? Till ditt enda, gränslösa Öga?


Flytta din hand till den här gränsen. Se hur den förflyktigas här. Det här är platsen där saker försvinner.Hur vidsträckt är detta ditt Öga? Mer vidsträckt än världen?
Varenda linje eller gräns i världen har saker på båda sidor om sig – alla objekt har en omgivning och är omgivna av andra objekt. Kontrollera detta genom att titta på saker omkring dig.

Det finns emellertid en gräns bortom vilken det finns inte finns någonting – gränsen runt din vy av världen.

När jag fäster uppmärksamheten på den här “gränsen” så finner jag ingenting bortom den. Det är en unik ”gräns”.

Här är världens ende. Vad är bortom den? Ett djup utan botten? Du är detta djup – djupet i vilket hela världen flyter. Alla saker är inuti dig.

Avslappning

Ditt “enda Öga” kan du uppmärksamma var som helst, när som helst. Upptäck hur avstressande det är att vara utan en gräns. I denna vidsträckta klarhet finns det inga spänningar alls. Vilken tillgång i tider av stress! 

De Många och Den Enda

Vyn ut från det “enda Ögat” är unik för varje person och förändras hela tiden. När jag nu tittar ut så ser jag mitt vardagsrum – du kommer att se något annat. Men vyn in då? Hur skulle min vy in – in till det här “enda Ögat”- kunna vara olik din? Det finns ingenting här som kan se på ett annat sett. Här är vi En.

Från Videointervjun: Douglas Harding, Hans Liv och Filosofi

Vad sägs om att observera det som händer – den här förvandlingen av två små fönster till ett Fönster som är lika vidsträckt som världen. I Indien talar man om det Tredje Ögat. Måste du resa till Indien Mexico eller Japan eller någon annan stans för att öppna det Tredje Ögat? Det är tillgängligt här och nu, varhelst du än befinner dig. Är det inte? Har du någonsin tittat ut ur någonting annat än detta Fönster?

Du vet, sex hundra år före Kristus sa man i Indien att det finns ett ”Seende” i alla varelser. Ett Seende. Sufierna sa det, Buddisterna sa det. Hui Hai, en stor ZenBiddistisk mästare sa, “Ser vi med våra ögon? Nej vi ser med vår Buddhanatur” Vi ser med ett Enda Öga säger Sufimästaren senare. Ett Seende. Detta är Ögat som du tittar ut från. Jag finner detta absolute extraordinärt. Se vad du tittar ut ifrån! Det underliga är – det överensstämmer med modern vetenskap. Ögon ser inte. Ögonens villkor är del av villkoren för händelseförloppet bakom vad vi ser. De hjälper oss att bestämma vad vi ser, men seendet pågår inte på ögonens nivå. Det måste härledas bakåt, via synnerver mm till en region i hjärnan var händelserna registreras. Det startar med solen, ljuset kommer ner, filtreras genom jordens atmosfär, träffar objektet, träffar ögat och därefter förmedlas till en region i syncortex i hjärnan, där hela händelseförloppet tas upp av atomer, partiklar mm. Det är inte förrän slutstationen är nådd som du säger Hej! Jag ser dig. Det som startar med galaxen, med ljuset från solen där ute, slutar med excitation av diverse olika partiklar här. Och det är endast när Alltet reduceras till Ingenting här som seendet äger rum.

Detta är den vetenskapliga berättelsen och det är också min berättelse. Detta är var seendet äger rum. I Ingen-Ting som jag är här. Den Seende, den fantastiske Seende, det Enda Ögat hos Den Ende. Jag finner det verkligen extraordinärt. Extraordinärt. Du har aldrig tittat ut genom något annat än detta – det som de i Öster kallar för det Tredje Ögat. Det verkar som att den Allsmäktige i sin barmhärtighet, oförtjänt och av ren Nåd överöser oss med en inbjudan att i glädje bli ett med Honom. Du känner till St.Thomas av Aquino – den katolska kyrkans stora medeltida intellekt. St.Thomas av Aquino skrev betydande böcker i teologi, om den katolska tron och han betraktas än i dag som en stor auktoritet. Vid slutet av sitt långa liv skrev han ”Allt är som halmstrån, halm. Det som betyder något är Glädjen att ”Se” att jag är Ett med Gud. Det är detta som betyder något. Detta är meningen med våra liv.”

Så jag säger: Eftersträva detta! Eftersträva detta!

Från en annan intervju med Douglas Harding

Orden är oväsentliga. Vi lär oss genom att göra. Alla lärare är eniga om detta. Vad vi lär oss av, vad jag lär mig av, vad jag vill dela med mig av är att aktivt göra något. Detta är någonting aktivt. Sätt på dina glasögon och se de två titthålen förvandlas till ett – du tittar ut ur Ett Öga som är lika vidsträckt som hela världen. Detta är ingen människas öga. Dina människoögon ser du i spegeln. Detta Öga som är lika vidsträckt som världen är inget människoöga. Detta är den Seendes Öga som finns i alla varelser som Upanishaderna talar om. Det är det aktiva görandet som är viktigt.

Fortsätt med ytterligare ett experiment

Citat

Kommentarer till detta experiment

Citat

Tala om för mig vad dina ögon är. Genero

Det är bättre för dig att inträda i världen med ett öga än att ha två ögon och hamna i helvetes eld. Jesus

Jesus sade till dem: När du gör de två till ett då kommer du till Himmelriket. Tomas evangeliet

Han blev en-ögd. Attar

Tathagata blev universums Öga. Parinirvana Sutra

Du är inte den där kroppen: du är detta andliga Öga. Rumi

Jag blev en genomskinlig ögonglob; Jag är ingen-ting: Jag ser allt. Emerson

Verkligt seende är ögonlöst. Anandamayi Ma

Bli seende, seende, seende! Rumi

Bli seendet självt. Plotinus

När Chang Ching efter tjugo års mediterande råkade lyfta ridån och se världen utanför så förlorade han hela sin tidigare förståelse av Zen och utropade. ”Som jag har missförstått! Som jag har missförstått! Lyft ridån och se världen”

Vad som helst, hur litet som helst som vidhäfter själen hindrar dig att se mig. Vi kan inte se det synliga förutom med det osynliga. Meister Eckhart

Du ser dessa ögon som tittar. Men de är som bilder i ett badhus. Dom ser inte. Deras form syns. Oh, du tillbedjare av form. Som om dessa två döda ögon ser. Rumi

Om det inte fanns öga, så vad? Om det inte fanns öra, så vad? Om det inte fanns mun, så vad? Om det inte fanns själ, så vad? Om man måste stå inför sådana förhållanden och vet vad man ska göra då är man i sällskap av de gamla Patriarkerna och Buddorna. Den som är i det sällskapet är tillfreds Blue Cliff Record

Se och lyssna utan att använda ögon eller öron. Lieh-tzu

Med vad ser och förnimmer denna kropp och denna själ? Kan den förnimma med öron...? Nej, det är din egen natur, i grunden klar och helt stilla som är kapabel att förnimma. Hui-hai

Det finns ingen seende utom Honom, ingen hörande utom honom, ingen tänkande, ingen som är medveten utom honom. Han är Självet, den inre Härskaren, den Odödlige. Brihadaranyaka Upanishad

Det är den Ofödde som ser och hör, äter och sover. Bankei

Endast Gud har seende, hörande. Al-Arabi

Till toppen av sidan

Kommentarer

När jag var en pojke brukade jag försöka föreställa mig universums gräns. Vad jag kom fram till var en röd tegelvägg som fortsatte och fortsatte utmed hela gränsen. Självfallet alltid när jag föreställde mig detta så insåg jag att det måste finnas en yttre sida av den här tegelväggen. Därför kunde det ju inte alls vara universums gräns.

Att se vem jag är. När jag ser med detta enda Öga så ser jag universums gräns. Den är precis här i min egen erfarenhet men det är en besynnerlig plats. Jag kan inte titta på den direkt. Det är inte en gräns som andra gränser som alltid har någonting på den andra sidan. Den här gränsen är gränsen mellan ting och ingenting. Det är inte en tydlig linje. Den tonar bort gradvis - men inte heller den beskrivningen träffar riktigt mitt i prick. Hur som helst, där är den, universums gräns. Min pojkaktiga fråga har besvarats. R.L. UK

När jag var en liten flicka brukade jag försöka föreställa mig varifrån jag har kommit. Jag låg ofta i sängen innan jag skulle somna och försökte föreställa mig vad som kom före mig och vad som kom före det och före det i all oändlighet ända tills jag kom till mitten av ”det”, som ju var ingenstans. När jag nu ser från det Enda Ögat kan jag fortfarande följa den där vägen och finna att i centrum är ”Jag” som innehåller allt det där och min fråga från flickåren har besvarats. K. USA

Fortsätt med ett annat experiment
 
Till toppen av sidan
Full book catalogue
Headless on Youtube


Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate