Vägen Utan Huvud
En väg till självkännedom utvecklad
av Douglas Harding
NoFacebook page on Facebook Facebook
Headless Way page on Facebook Facebook
Sign up for our Newsletter Newsletter
Sign up for our Online Course eCourse

CIRKELN UTAN HUVUD


Kommentar av Richard Lang

Du är Den som inkluderar de Många

Låt oss testa det här påståendet. Se efter om följande beskrivning är sann för dig.

Stå med några vänner (ca 3 -10) i en cirkel. 

Lägg armarna om varandras axlar så att ni står nära varandra och titta ner.

Du tittar ner i en cirkel av kroppar. Helt tydligt är personerna där åtskiljda från varandra. Var och en upptar sin egen plats. De sammansmälter inte till ”en”. Varje person har sin egen bakgrund och historia, namn, ålder, nationalitet o.s.v. Där är vi separata och olika varandra. Där är vi många.

Se på din egen kropp – den försvinner ovanför dit bröst. Du är utan huvud. Din kropp uppstår ur varandet, ur vidsträckt medvetande. Det finns två sidor av dig – din individuellt mänskliga där nere och det här vidsträckta medvetandet här överst i cirkeln.

Notera att de andras kroppar också tonar bort ovanför deras midjor eller bröst – in i samma vidsträckta medvetna tomhet som din egen kropp tonar bort i.

Här överst i cirkeln finns det inte flera tomrum – bara ett. Här i detta gränslösa medvetande finns inga skiljelinjer.

Det här enda medvetandet tillhör dig. Det är du – det allra innersta Du. Som varande detta medvetande så inkluderar du alla närvarande. Alla dessa kroppar försvinner in i och uppstår ut ur ditt allra innersta varande. De är inuti dig. Där är vi många, här är vi en.

Alla av oss har våra egna unika synvinklar, våra egna tankar och känslor. Det mesta av detta är dolt för andra. Jag vet inte vad ni tänker, vad ni känner och inte heller vad ert förflutna är. Jag kanske inte ens vet vad ni heter. Inte heller vet ni vad jag tänker o.s.v. Vi är åtskiljda och olika. I stor utsträckning är vi mysterier för varandra.

Men högst upp i cirkeln är ni inte olika mig, är ni inte dolda för mig. Här ser jag inte bara Vem jag verkligen är utan också Vem ni verkligen är. Här finns inget som skiljer oss åt. Här hålls ingenting tillbaka eller döljs. Här ser jag att ni är som jag, öppna, klara, stilla, gränslösa ….

Här överst I cirkeln, i varandets tystnad, i den här klara vidsträcktheten, den här enkelheten, upplöses alla våra olikheter, all separation övervinns – utan att förneka eller förstöra de oskattbara olikheterna som uppenbarar sig där nere. ”Den” som är överst är rum för varenda synvinkel och rum för varenda varelse

Att vara Den, Den Ende


Genom att titta på den som tittar kommer jag hem till Den, till Den Ende, till Den jag verkligen är. Där nere i cirkeln är jag en bland många – andra står på vardera sida om mig, fristående från mig, kanske även mot mig. Men här, ovanför våra bröst finns det inga andra. Här är alla uppdelningar överbryggda, all separation övervunnen, all ”annanhet” upplöst. 
  
Här – är ”Den” som inkluderar oss alla och som finns inom oss alla. Du är ”Den”.

Konsekvenser

När jag förutsätter att jag bara är vad jag ser ut att vara, förbiser jag mitt vidsträckta inre varande, då betraktar jag alla andra som om de är utanför mig, de är ”andra” – och potentiellt hotande. Jag konfronterar dem med mitt eget ansikte, utseende, ålder …. Konfrontationer som så ofta leder till konflikt. Det är en ”jag - du” situation, ett ”vi och dem” scenario.

Vad gör det för skillnad när jag vaknar upp till mitt stora vidsträckta varande? Jag är fortfarande medveten om att jag är en separat individ – jag ser att min kropp är åtskiljd från era, jag vet att min upplevelse är olik era. Men jag är också medveten om att vara både ”ingen och alla”, om att vara Den som inkluderar alla. Nu inser jag att ni inte bara är ”andra”, ni är också mig själv. Din kropp är i mitt varande precis som min egen kropp är i mitt varande – jag är kapacitet för oss båda. Nu konfronterar jag dig inte ansikte mot ansikte utan inkluderar dig, tomrum mot ansikte. Jag är du.

Jag tar detta faktum på största allvar. Detta medvetande kommer att förändra hur jag relaterar till ”andra” – för nu ser jag att ”andra” också är jag själv. När du väl har vaknat upp till den här djupa sanningen, när du väl har sett den här djupa sanningen, fortsätt då att återvända till den, fortsätt att medvetet vara den, fortsätt att leva utifrån den och utforska vad den betyder. Se på vilket sätt den påverkar ditt sätt att relatera till andra. Gläds åt den underbara och otroliga upptäckten att andra också är du själv.

På en fullproppad järnvägsstation, på ett café, på en fest, hemma, på varuhuset – varhelst jag är kan jag välja att vara medveten om att jag inkluderar och inrymmer alla och allt. Så nära. Så djupt. Så vackert. Så livsförvandlande. Så sant.

Vakna upp och gläds åt din inre enhet med alla varelser!

Fortsätt med ytterligare ett experiment

Citat

Vi är alla mer eller mindre sjuka tills vi genom självutforskande finner vår Enhet med alla andra. D.E. Harding

Du är den Unika, inte genom exkludering utan genom inkludering. D.E. Harding

Här sänker vi våra olikheter – eller hellre – vi sjunker och låter våra olikheter flyta. D.E. Harding

När han vaknar upp och ser att ingen är i huset utom han själv, då säger han, ”jag är, och det finns ingen annan än jag. Rumi

Vänd ditt ansikte mot ditt eget ansikte: du har ingen anförvant utom dig själv. Rumi

Jag är ensam, jag är den högste Brahman. Jag är Universums Härskare. Sådan är Muktans bestämda övertygelse. All annan upplevelse leder till träldom. Devikalottara

Rädsla kommer när det finns en andra. Brihadaranyaka Upanishad

upp till toppen

Kommentarer

Vill bara berätta för er om reaktionen som jag hade vid min första titt på bilden av Cirkeln Utan Huvud. På ett ögonblick ändrades mitt medvetande från vanligt seende (normalt objektivt seende) till seende utan huvud, (tomhetsmedvetande). Det var dramatiskt! Jag kunde nästan känna övergången. Jag gissar att de två tillstånden har olika känsloinnehåll. I seendet utan huvud var jag endast medveten om att jag var medveten. Jag kände mig stor, centrerad, lugn, överallt medveten. Det varade kanske en minut eller två. Efterföljande gånger då jag tittade på bilden av cirkeln utan huvud återskapades medvetandet om att vara utan huvud men det tog längre tid att känna det.

Jag har nu klippt ut illustrationen från framsidan på broschyren från din workshop, satt den i en snygg liten ram och har den stående framför mig på skrivbordet.Upprepat tittande på den under dagen hjälper mig att göra ”seendet utan huvud” till ett mer permanent och igenkänningsbart medvetandetillstånd. R.B. South Africa

Vad var min omedelbara reaktion när jag såg teckningen? (cirkeln utan huvud) ”Den tionde personen är den som är frånvarande och är den som tittar”. Jag ”leker så ofta den här leken” när jag är i sällskap antingen det är 3 eller 10 personer! Cirkeln är utökad eller minskad beroende på de där som är närvarande. Vem och vad jag är, som Douglas klart uttrycker det ”det här försvinnandet till förmån för andra” R.N. South Africa

Trots dess enkelhet fann jag experimentet med att forma en cirkel mycket intressant. I det här experimentet, som vi vanligtvis gör i slutet av ett möte men ibland (som i går) i början samlas deltagarna i en cirkel, var och ens armar runt de närståendes skuldror. Först tittar alla ner på alla ben som hänger likt kläder på ett klädstreck. I det här experimentet tycks mina ben inte tillhöra mig mer än de andras ben, och dessutom, medvetandet om alla ben tycks inte heller tillhöra mig mer än det tillhör någon annan deltagare. Förbluffande! Sedan lyfter vi våra huvuden och tittar på alla huvuden – ett saknas förstås. Måste medvetandet då bli mitt och ingen annans? Det är mycket förvirrande! R.W. U.S.A

Förtsätt med ytterligare ett experiment

upp till toppen av sidan

Full book catalogue
Headless on Youtube


Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate