Vägen Utan Huvud
En väg till självkännedom utvecklad
av Douglas Harding
NoFacebook page on Facebook Facebook
Headless Way page on Facebook Facebook
Sign up for our Newsletter Newsletter
Sign up for our Online Course eCourse
Full book catalogue
Headless on Youtube


Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate

Välkommen!

Genom århundraden över hela världen har vi människor undrat över och diskuterat vad som är självets sanna natur. ”Vägen Utan Huvud” erbjuder dig en nutida och praktisk metod så att du själv kan undersöka denna eviga fråga. Att göra experimenten är viktigt.

Vem Är Du?

Video Introduktion (engelska)


Religionens Svar

Världens stora mystiker har ett gemensamt budskap:

“Det finns En Verklighet som är Odelbar, En Enda, Ursprunget och alltings Varande: Inte någon sak, inte ens något sinne utan ren Ande och klart Medvetande. Vi är DET och ingenting annat än DET. Det är vår sanna natur; och den enda vägen att hitta det är att stadigt vända blicken och se inåt. Det är här som verklig frid, oförgänglig glädje och evigt liv återfinns.” (Från Religions of the World av Douglas Harding)

Vetenskapens Svar

Vad du är beror på observatörens avstånd från dig. På några meters avstånd är du en människa men på närmare håll är du celler, molekyler, atomer, partiklar …Sedd från längre avstånd absorberas din kropp i resten av samhället, livet, planeten jorden, stjärnan solen, galaxen …Vetenskapens objektiva syn på dig när den zoomar in mot dig eller iväg från dig – uppenbarar ett hierarkiskt organiserat system av lager som är levande, intelligent och vackert. Precis som en lök består du av många olika lager. Du behöver alla dessa lager för att existera. Din identitet som människa, viktig och levande, är endast ett av dessa lager. Du är även sub- och supra-mänskliga lager. (Se The Hierarchy of Heaven & Earth.)

Vad är du i Centrum av alla dessa lager? Vetenskapen kan inte berätta för hon kan bara observera dig från ett visst avstånd. Hur nära hon än kommer dig så är hon utanför dig. Vad och Vem du verkligen är, Grunden i ditt Varande, förblir ett mysterium.

Andra Människors Svar

Andra människor är som vetenskapsmannen eftersom de inte kan se vad du är i ditt Centrum. De kan bara se dig utifrån. De reflekterar tillbaka till dig sin feedback hur de uppfattar dig som person.

Ditt svar

Du är inte på något avstånd alls från dig själv. Du är inte utanför dig själv. Du – och endast Du - är perfekt placerad för att se vad du är i ditt centrum. Det enda du behöver göra är att se efter.

Hur ser du in i ditt Centrum?

Experimenten riktar din uppmärksamhet inåt mot ditt Centrum. De uppenbarar Den du är, Den du verkligen är, Den som är i hjärtat av ditt liv. Ta lite tid för att utforska dem.
När du har gjort experimenten kan du utforska resten av webbsidan. Du hittar artiklar, kortare filmer, citat, kommentarer, intervjuer och ännu mer. Du kan prenumerera på en e-kurs i att Se  om du vill kan du, dela med dig av dina egna reaktioner av att ”Se Den Du Verkligen Är”.

Citat

Under de senaste (sextio) åren har det utvecklats en nutida västerländsk väg ”Vägen Utan Huvud” för att se in i självets sanna natur och bli ”Upplyst”. Fastän i sin essens samma som Zen, Sufism och andra liknande riktningar är den här vägen ovanligt enkel och jordnära. Den påstår att nutidsmänniskan sannolikt kan se Vem Hon Verkligen Är genom några minuters experimenterande snarare än genom år av läsning, lyssnande på föreläsningar, tänkande, rituella ceremonier och mediterande. I stället för allt detta använder den här vägen ett antal enkla, icke verbala, faktasökande experiment som alla ställer frågan. Hur ser jag ut för mig själv? Experimenten riktar uppmärksamheten mot min blinda fläck, mot rymden som jag upptar, mot vad som är givet här och nu i Centrum av mitt universum, mot hur det är att vara 1:a person singularis presens. (Från ett informationsblad av Douglas Harding, The Headless Way)

Full book catalogue
Headless on Youtube


Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate