Vägen Utan Huvud
En väg till självkännedom utvecklad
av Douglas Harding
NoFacebook page on Facebook Facebook
Headless Way page on Facebook Facebook
Sign up for our Newsletter Newsletter
Sign up for our Online Course eCourse

Vad Är Din Näsa Fäst På?


Kommentarer av Richard Lang

När människor ser att de utifrån sin egen position är utan huvud – och därför är kapacitet för världen - kan de ibland bli bekymrade över att de kan se sina näsor. ”Jag kan se min näsa – innebär inte detta trots allt att jag har ett ansikte, att jag inte är kapacitet för världen?”

Låt oss titta närmare på detta.För andra har du helt uppenbart en näsa i mitten av ditt ansikte. Detta är en objektiv bild av dig.

Var är den subjektivt sedd från din synvinkel? Om den är fäst på något, vad är den fäst på?

När du tittar på din egen näsa, ser du då inte en suddighet, ibland ogenomskinlig, ibland genomskinlig, ibland på ena sidan av världen och ibland på andra sidan, istället för en sak som är placerad i mitten av ett ansikte?

Sitter någon av dessa fast på ett ansikte? Kommer de inte ut ur ingenstans – upphängda där utan stöd, framträdande ur tomheten?

Lägg märke till hur stor din näsa är! Stäng ett öga – börjar inte din näsa någonstans nära taket och sträcker sig ända ner till golvet?

Var uppmärksam på området som är på din sida av din näsa. Här är en plats som bara du kan se. Finns det någonting där?

Jag finner ingenting här på den här sidan om min näsas suddighet. Men detta är inte ett ingenting som inte bara är ingenting – det är ett vaket ingenting som är fyllt av min värld, inklusive den där näsan.

Min näsa är ingenting liknande andra människors näsor. Deras är små och sitter fästa på deras ansikten. Detta är människans näsa som den ser ut för dig. Men min är ofantlig, mångfaldig, och dyker upp från ingenstans! Detta är ingen människonäsa (på samma sätt som mitt Enda Öga inte är ett människoöga). Det är Gud´s näsa! Jag har upptäckt att Gud, fastän utan ansikte, har en näsa! (I själva verket, många näsor!)
Här är ett självporträtt av Ernst Mach, komplett med en Första Person näsa (och mustasch!). 1942 inspirerade den här teckningen Douglas Harding till att se sin egen huvudlöshet.


 

 

 

 

Så vilket är sant? Är du vad du ser ut att vara för andra med en näsa i mitten av ditt ansikte? Eller är du vad du själv upplever? ”Näsor” som dyker upp ur detta medvetna ingenting? Jag anser att det här inte är en fråga om ett antingen /eller förhållande utan ett ”både/och”. För andra har jag ett utseende – jag är en sak bland andra saker. För mig själv är jag kapacitet för saker – inklusive min näsa! Jag är medveten om båda sidor av mig själv.

Ett Botemedel Mot Stress

Så mycket onödig stress har sitt ursprung i att vi identifierar oss uteslutande med hur andra ser oss. När jag förbiser och ogiltigförklarar hur jag ser ut för mig själv så gör jag ett misstag om min djupaste identitet. Jag uppfattar mig som något som är motsatt världen, separat, begränsat, sårbart för alla slags faror och som på slutet är destinerat att dö. Det var nödvändigt att bli själv-medveten, att växa ur barndomen och in i vuxenvärlden men det behöver inte vara slutet på resan. Var och en av oss kan fortsätta att se Vem vi verkligen är. Det betyder inte att vi regredierar till barndomen. Vi kan vara medvetna om både vår centrala och sanna identitet och vår identitet som människa. Hur som helst, att bli medveten om vår Sanna Identitet innebär att vi upptäcker ett stressfritt område i hjärtat av våra tidvis stressade liv. Det är upp till var och en av oss hur mycket uppmärksamhet vi ger till den Resursen. Om vi inte dricker ur den Källan så kommer vi förmodligen att komma på oss själva med att klaga över törst eller t.o.m. dö av törst. Och eftersom Vattnet är så nära och gratis! Varför inte Dricka? Nu! Vad kan du förlora? Dig själv! Vad kan du vinna? Allt, inklusive dig själv! 

Att fråga vad din näsa är fäst på kan låta löjligt och trivialt men det är det inte när du upptäcker att den leder till världens Centrum och Ursprung, till en Frid som övergår allt förstånd, till källan vid Världens ende.

Douglas Harding:

Om jag misslyckas med att se vad jag är (och särskilt med vad jag inte är) så är det för att jag är alltför upptagen av föreställningar, alltför ”andlig”, alltför vuxet kunnig, alltför godtrogen, alltför avskräckt av språk och samhälle, alltför rädd för det uppenbart givna för att kunna acceptera situationen exakt som jag finner den i detta nu. Endast jag är i en position som kan rapportera om vad som är här. En slags vaken naivitet är vad jag behöver. Det krävs ett oskyldigt öga och ett tomt huvud (för att inte nämna ett modigt hjärta) för att tillåta sin egen perfekta tomhet. On Having No Head, Douglas Harding

Att glömma vad som sagts mig och vad som föreställts mig, vad samhället med sitt sunda förnuft och den objektiva vetenskapen beordrar mig att tro, och till sist våga titta efter själv och ta på allvar det som jag finner – Ja, vad finner jag? Jag finner förvåning på förvåning bortom mina vildaste drömmar. Jag ser att det som jag har trott vara sant om mig själv och om världen är en samling lögner! The Science of the 1st Person, Douglas Harding.

Fortsätt med ett annat experiment

Citat

En munk frågade Nan-ch’uan, ”Var är ens näsborrar innan man är född?” Mästaren svarade, ”Var är näsborrarna efter att man är född?”

Kommentar

Vi hade en miniworkshop i gårkväll och genomförde några lyckade experiment. Som vanligt så tror jag att jag själv fick mer ut av dem än de som hade kommit för att se vad det hela handlade om. En kvinna i sjuttioårsåldern har ett fint minne från sin tidiga barndom. Hon minns tiden då hon trodde att hon hade en näsa bara vid de tillfällen då det blev nödvändigt att torka den. På något sätt manifesterade sig hennes näsa för att möta den annalkande näsduken. A.M. Australia

Fortsätt med ett annat experiment

Tillbaka till toppen av sidan
Full book catalogue
Headless on Youtube


Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate