`

VIDETI KO STE VI


Eksperiment iz seminara Kolina Olivera, napisan početkom 1970-ih


Velike zasluge za prezentaciju pripadaju Daglasu Hardingu i drugim prijateljima. Cilj ovih napomena, i pokazatelja koje uključuju, jeste da vam skrene pažnju na ono sa čim ste bili upoznati kao malo dete, ali ste od tada to možda izgubili iz vida: ko ste vi zaista.

Pristup je jednostavan. Vaš prst je strelica, vi ste meta.

Pokažite prstom ka svojim stopalima. Vidite stopala. Pokažite ka kolenima. Vidite kolena. Pokažite ka stomaku.Vidite stomak. Pokažite ka grudima. Vidite grudi. Pokažite ka licu. Vidite.........

Kad me neko pogleda, vidi lice. Kada pogledam ovde, ne nalazim ništa. Vrh mog kažiprsta, koji se sve više približava onome što sam zamišljao da je čelo, nestaje u ništavilu.

Šta se dogodilo sa vrhom vašeg prsta?

Kada me neko pogleda, vidi dva oka. Na osnovu mog iskustva, ja nalazim samo jedno.

Sada izbrojite vaše oči. Iz koliko očiju gledate? Možda imate jedno oko, svo od stakla, i niko ne gleda napolje.

Pogledajte sebe, pa pogledajte prijatelja, i uočite razliku.

Evo tri pitanja: Da li ste licem u lice? Vaš prijatelj ima lice, ali imate li ga vi? Zar niste prostor, otvoren prema licu pred vama ?

Da bi bilo još jasnije, uzmite papirnu kesu svetle boje, dubine od oko 30 cm, i odsecite dno. Napravili ste tunel. Zamolite vašeg prijatelja da uvuče lice na jednom kraju i vi uvucite vaše lice na drugom, i gledajte jedan drugog.

Dva pitanja: Koliko lica vidite u kesi? Da li je vaš kraj zatvoren ili otvoren?

Ako želite da ustanovite gde držite svoje lice, pogledajte u ogledalo.

Prostor u kome ste jasan je i nepogrešiv. Kada spoznate istinu , kada ponovo otkrijete vaš identitet, moćićete da ga gledate kadgod poželite.

Spolja, izgledate kao osoba, ali vaš unutrašnji izgled je prozračan i lagan. Da li bi to mogla da bude priča svakoga od nas? Tako često zanemarena, to je naša zajednička osnova, gde su svi jedno.

Pošto ste tako prozračni, da li imate bilo kakvu granicu, bilo kakve podele između unutra i spolja?

Ako je vaše oko prozor, da li ima neki okvir?

Baš kao što ste otvoreni za lice vašeg prijatelja, zar niste otvoreni za sve? Pošto ste bez granica, sadržite čitav svet. Unutra i spolja postaju jedno.

Sedite zatvorenih očiju i obratite pažnju na disanje.

Miru i tišini vašeg bića data je senzacija vašeg daha.

Sada obratite pažnju na zvuke u sobi ili spolja.

Da li vas nešto odvaja od lupanja čekića ili cvrkuta ptice?

Da li se oni pojavljuju, kao i vaše disanje, u vama?

Mogli biste da se zapitate šta se dešava sa mislima i osećanjima. Pošto nema ničega gde biste ih zatvorili, da li dolaze i odlaze, da li su deo prizora sveta?

Spoznajem da nisam u stanju da zadržim neku određenu misao ili osećaj. Pošto sam bez suštine, nemam nikakvih sredstava.

Istina o tome ko ste zaista čista je i nepromenljiva. Ono što se zaista menja i produbljuje je shvatanje istine.

Prolazna misao koja vas može impresionirati je ova: ništa ovde nikada nije rođeno.

Kada pogledate u čistotu, prostranost vašeg bića, možete li pronaći nagoveštaj bilo čega osim nerođenog?

U središtu stvari, upravo gde se nalazite, sve je obezbeđeno. List se otvara, drvo se savija na vetru. Vaše srce kuca, vaša ruka hvata alat. Jednostavno, budite svjesni prostora u kojem se sve dogadja.

Tu je i izvor ljubavi.
Biti vaši prijatelji može biti izuzetno kao voleti ih. Budite otvoreni i ljubav će doći, u svoje vreme, u svet.

Ponekad, tačno je, sve se doživljava sa osećajem monotonije. Drugi put, svet poprima svežinu, sjaj, gde su sve stvari pune svog sopstvenog postojanja.

Obratite pažnju kada ljuštite narandžu. Budite u sadašnjem trenutku, svesni boje narandže, njene teksture, mirisa i ukusa.

Osetite gdje idu kriške kada ih jedete. Da li nestaju u ustima?

Bez obzira na aktivnost, uočite da nikada niste pojava.

U toj novoj otvorenosti, možete naći beskrajnu inspiraciju i kreativnost.

Nešto od te kreativnosti može ići u otkrivanje i deljenje istine sa drugima. To je način na koji Jedan slavi, uživa u svom sopstvenom otkrivanju, koje se stalno obnavlja .

Posmatrajte šta se dešava.

Nastavite sa nekim drugim eksperimentom.

na vrh 
Full book catalogue
Headless on Youtube


Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate