`

KRUG BEZ GLAVE


Komentar Richarda Langga
Vi ste Jedan koji uključuje Mnoge.

Hajde da ispitamo tu tvrdnju. Pogledajte da li je sledeći opis tačan za vas.

Stanite u krug sa nekim prijateljima – recimo, između troje i desetoro vas.

Stavite ruke jedni na druge, tako da ste blizu i pogledajte nadole.

Gledate dole u krug tela. Očigledno, ljudi koji su tamo, razlikuju se jedni od drugih, svaki zauzima svoj prostor. Oni se ne stapaju u ‘jednog’. Svaka osoba ima svoju prošlost i svoju istoriju, ime, starost, nacionalnost i tako dalje.Tamo smo odvojeni i različiti jedni od drugih. Tamo, ima nas mnogo.

Pogledajte svoje telo - nestaje iznad vaših grudi. Vi ste bez glave. Vaše tijelo se pojavljuje iz bića, iz prostrane svesnosti. Postoje dve vaše strane - vaša individualna ljudskost tamo dole, i ova prostrana svesnost na vrhu kruga.

Obratite pažnju na to da i druga tela nestaju iznad struka ili grudi - u istu prostranu svesnost u kojoj vaše telo nestaje.

Ovde na vrhu kruga nema puno prostora - samo jedan. Ovde u ovoj bezgraničnoj svesnosti nema linija razdvajanja.


Ova jedinstvena svesnost pripada vama. To ste Vi – najdublji deo Vas. Kao ova svest, uključujete sve prisutne. Sva ova tela nestaju i pojavljuju se iz vašeg najdubljeg bića. Oni su u vama. Tamo smo mnoštvo, ovde smo jedno.

Svako od nas ima svoju posebnu tačku gledišta, naše sopstvene misli i osećanja. Većina toga je skrivena od drugih. Ne znam šta mislite, niti kakva je vaša prošlost. Možda ne znam ni vaše ime. Ni vi ne znate o čemu razmišljam , i tako dalje. Posebni smo i različiti. U velikoj mjeri, mi smo misterije jedan drugom.

Меđutim, na vrhu kruga, niste drugačiji od mene, niste skriveni od mene. Ovdje vidim ne samo Ko sam zaista, već i ko vi zaista jeste, jer nas ovdje ništa ne deli. Ovde se ništa ne zadržava niti je sakriveno.Ovdje vidim da ste,
kao i ja, otvoreni, jasni, mirni, beskrajni ...

Ovdje na vrhu kruga, u tišini bića, u ovoj jasnoj prostranosti, ova jednostavnost, sve naše razlike se rastvaraju, sva odvojenost je prevaziđena - bez poricanja ili uništavanja tih dragocenih razlika koje su otkrivene tamo dole. Jedan na vrhu ima prostora za svaku tačku gledišta, prostora za svako biće.

Biti Jedan, Jedini

Posmatrajući Onoga koji gleda, vraćam se Jednom, Jedinom, Onome ko stvarno jesam. Tamo dole, u krugu, ja sam jedan od mnogih - drugi stoje pored mene, odvojeni od mene, sa mnom, možda čak i protiv mene. Ali ovde, iznad linije naših grudi, nema drugih. Ovde su sve podele izlečene, sva odvojenost je prevaziđena, sve razlike nestaju.

Ovde je Jedan u svim bićima, i obuhvata sve nas. Vi ste taj Jedan.

Implikacije

Kada pretpostavim da sam samo ono što izgledam, prenebregavajući moje široko unutrašnje biće, onda mislim da su svi ostali izvan mene, daleko, a ne ja, drugi - i potencijalno preteći. Suočavam sa njima sopstvenim licem, izgledom, telom, nacionalnošću, godinama ... Konfrontacija tako često dovodi do sukoba. To je situacija "ja i ti", scenario "mi i oni".

Šta je drugačije kada se probudim prema svom prostranom biću? Još uvek sam svestan da sam odvojena osoba - vidim da je moje telo odvojeno od vas, znam da su moja iskustva drugačija od vaših. Ali takođe shvatam da sam niko i svako, da sam Onaj koji uključuje sva bića. Sada shvatam da niste samo "drugi", vi ste i ja. Vaše telo je u mom biću, baš kao moje telo u mom biću - ja sam kapacitet za oboje. Sada se ne suočavam sa vama licem u lice, već vas uključujem, prostor prema licu. Ja sam vi.

U onoj meri u kojoj ozbiljno shvatim ovu činjenicu, ova svesnost će promeniti način na koji se odnosim prema "drugima" - jer sada vidim da su i "drugi" ja. Jednom kada se probudite u ovoj dubokoj istini, kada vidite ovu duboku istinu, tada nastavite da je vidite, nastavite da joj se vraćate, nastavite da budete ona svesno, nastavite da živite iz nje i da istražujete šta to znači. Pogledajte kako ona utiče na to kako reagujete na druge. Uživajte u čudesnom, neverovatnom otkriću da su i drugi vi!

Na prometnoj željezničkoj stanici, u kafiću, u kancelariji, kod kuće, u supermarketu - gdje god da sam, mogu da odlučim da budem svjestan da obuhvatam i sadržim sve i svakoga. Kako je to prijatno. Kako je duboko. Kako je lepo. Kako menja život. Kako je istinito.

Probudite se i uživajte u svom unutrašnjem jedinstvu sa svim bićima!

Nastavite sa nekim drugim eksperimentom.

Citati

Svi smo više ili manje bolesni sve dok, istraživanjem sebe, ne otkrijemo našu jedinstvenost sa svima drugima. D.E. Harding

Jedan je Jedini ne isključivanjem, već uključivanjem. D.E. Harding

Ovde otpuštamo sve razlike - ili bolje rečeno, prevazilazimo naše razlike i ostavljamo ih da plutaju. D.E . Harding

Kad se probudi i ne vidi nikoga kod kuće, osim sebe, tada kaže: "Ja sam, i nema nikog drugog osim mene". Rumi

Okreni svoje lice prema sopstvenom licu: nema nikog drugog osim tebe. Rumi

Ja sam jedini. Ja sam vrhovni Brahman. Ja sam Gospodar Univerzuma. Takvo je čvrsto uverenje Mukta. Sva druga iskustva vode u ropstvo. Devikalottara

Strah dolazi kad postoji neko drugi. Brihadaranyaka Upanišada

vrh

Komentari

Samo želim da vam ispričam o mojoj reakciji na prvi pogled na sliku Kruga bez glave. U jednom trenutku, moje stanje svesti prešlo je sa uobičajenog viđenja (uobičajena čulna svesnost objekata) na bezglavo viđenje, (svesnost praznine). Bilo je dramatično! Skoro sam mogao da osetim promenu. Pretpostavljam da ta dva stanja zaista imaju drugačiji osećajni sadržaj . U bezglavom viđenju, bio sam svestan samo da sam bio svestan. Osjećao sam da sam veliki, usredsređen, miran, svuda prisutan. To je trajalo možda minut ili dva. Kasniji pogledi na sliku kruga ljudi bez glave ponovo su reprodukovali svesnost bez glave, ali je trebalo više vremena da se naviknem da je osetim.

Sada sam isekao ilustraciju Kruga bez glave sa korica tvoje brošure o seminaru. Stavio sam je u mali ukrasni okvir i sada je na mom stolu, ispred mene.

Česti pogledi na nju u toku dana pomažu mi da učvrstim viđenje bez glave u stalnije i prepoznatljivije stanje svjesnosti. R.B. Južna Afrika

Kakav je bio moj trenutni odgovor kada sam video crtež? [krug bez glave] "Deseti čovek je Odsutni Čovjek koji gleda". Često ’igram tu igru’ kada sam u društvu, bez obzira na to da li je prisutno troje ili desetoro ljudi! Krug se uvećava ili smanjuje u zavisnosti od prisutnih. Ko i šta sam ja, kao što Daglas tako jasno kaže, je "ovaj nestanak u korist drugih". R.N. Južna Afrika

Ustanovio sam da je eksperiment formiranja kruga veoma zanimljiv, uprkos njegovoj jednostavnosti. U ovom eksperimentu, koji obično praktikujemo na kraju naših sastanaka - a ponekad (kao juče) na početku - učesnici se okupljaju u krugu, sa rukama na ramenima njegovog ili njenog suseda. Na početku, svi gledaju noge, koje vise kao odeća na konopcu. U ovom eksperimentu, čini mi se da moje noge ne pripadaju meni više nego nekom od (drugih) učesnika, štaviše, ni svesnost svih nogu ne pripada posebno meni! Neverovatno! Onda podižemo glave i pogledamo sve glave. Naravno, jedna nedostaje. Mora li svesnost tada da postane moja, a ne svesnost nekog drugog? To je veoma zbunjujuće! R.W. SAD

Nastavite sa nekim drugim eksperimentom.

na vrh


Full book catalogue
Headless on Youtube


Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate