`

POKAZIVANJE OVDE


Komentar Ričarda Langa
Pogledajte video prezentaciju ovog eksperimenta (na minutu 6:07)


Ko ste vi zaista? Ne ko ste u očima drugih ljudi, ili u ogledalu, ili prema vašim uverenjima i neistraženim pretpostavkama, već u vašem direktnom iskustvu.

Veliki duhovni učitelji kažu da vi niste vaš izgled - duboko, tajno, bliže vama nego vaše disanje, vi ste kapacitet za svet. Kažu to da bi otkrili ovu divnu istinu o vama. Morate gledati jednostavno i nevino, kao što dete gleda. Gde gledate? Upravo tamo gde jeste. Gledate Posmatrača. Kada? Sada.

Da biste videli ko ste vi zaista, obavite sledeći eksperiment.
Kada pokazujete na bilo šta, ukazujete na pojave. Daleko ste od onog što gledate i vidite stvari, vidite predmete. Obratite pažnju na ovo - usmerite svoju pažnju na stvari pokazujući na njih. (Slijedeće slike su samo vodiči - neophodno je zaista OBAVITI eksperimente.)


Na primjer, mogu da vidim oblike i boje ove prostorije ...

moja stopala .....  .... koleno


grudi ...

U svim tim slučajevima, pažnja je usmerena ka spolja, prema objektima..
Sada pokažite gde drugi vide vaše lice.
Šta vidite? Sada gledate unutra –tako što ćete obrnuti pravac vaše pažnje za oko 180˚ od predmeta koji su tamo, prema vama, Subjektu, prema mestu iz kojeg gledate. Da li vidite svoje lice? Da li uopšte vidite nešto tamo - bilo koju boju ili oblik, bilo kakav pokret?

Gledajući u mesto gde drugi vide moje lice, ne vidim ovde nikakvu boju niti oblik. Uočavam beskrajan kapacitet ili svesnost na ovoj strani mog kažiprsta. Taj kapacitet je prazan, jasan i transparentan. Sam po sebi je budan, svestan.

Istovremeno, ovaj kapacitet je pun svega što se dešava u njemu: moj prst, moj pogled na prizor preko njega, zvuci, osećanja ...

Sada vidim Ko sam ja zaista - vidim bezgraničnog Jednog u samom središtu sebe, Jednog u kome se svet dešava.

Šta vi vidite? Da li i vi gledate iz ove široko otvorene, kristalno jasne, svesnosti?

Pređite na drugi eksperiment.

Citati (prikupio DaglasHarding)

1. Šta tražiti

Kao prazno nebo, To nema granica, a ipak je upravo na ovom mestu, veoma duboko i jasno. Yung-chia Hsuan-cheh
Ni mrvica ne može nikada upasti u suštinu duše. Eckhart

Viđenje sopstvene prirode je viđenje ništavnosti. Gledanje u ništavnost je pravo gledanje i večno gledanje. Shen-hui

To je kao da, usred nečijeg bića, postoji ne-biće. Konfučijanci ga zovu centar praznine; Budisti, terasa života; taoisti, zemlja predaka ili žuti zamak, ili tamni prolaz ili prostor bivšeg raja. Tajna Zlatnog Cveta

Uđite u centar ništavnosti. Polako, prodrite što dalje možete u istinu vaše ništavosti, i tada vas ništa neće uznemiravati. Molinos

Kada je čovek probuđen, on se topi i nestaje. Rumi

Ljubazni mislilac, u osnovi gde počiva, ne vidi i ne oseća ništa osim neshvatljive Svetlosti; i kroz tu jednostavnu Ogoljenost koja obuhvata sve stvari, spoznaje i oseća da je on ista ta Svetlost kojom vidi, i ništa drugo. Ruisbroeck

Nema više bilo kakve potrebe da verujete, kada vidite istinu. Al-Alawi

Pravi Svetac je onaj ko otkriva oblik bezobličnog u svom viđenju, onaj ko podučava jednostavan način da se On otkrije. Kabir

2. Gde Da Gledate

Od slavnih Troje Vrata ili Tri Pitanja Zen majstora Ts'ung-iue , prvo je bilo: "Gde je vaša sopstvena priroda?"

Ljudi je vide daleko. Kakva šteta! Oni su poput čoveka koji stoji u vodi, i žali se na žeđ. Hakuin

Čitav Hakuinov život sijao je svetlo na mesto gde je stajao. Opat Amakuki Sessan

Mudrac odbacuje To, ali prihvata Ovo. Lao-tzu

Čovek se gubi, seli se u inostranstvo, ide tako daleko da ne može ponovo da se vrati. Eckhart

Naše biće ovde je naše večno biće. Mnogi ljudi zamišljaju ovde da imaju kreativno biće, a da je božansko biće tamo. To je popularna zabluda. Eckhart

Upali svetlost u blagoslovenoj zemlji uvek nadomak ruke. Hui Ming Ching

Pijte ovo prisustvo! Ne budite tegla
puna vode, a suvih ivica;
Ili poput konjanika koji dugo jaše,
a nikada ne vidi konja ispod svojih butina. Rumi

Šta je, onda, duh? Duh ovde i sada. A Bog? Bog ovde i sada. Plotinus

3. Kako Gledati

Neznalice odbacuju ono što vide, a ne ono što misle; mudraci odbacuju ono što misle, a ne ono što vide. Huang-po

Posmatrajte stvari kakve jesu i ne obraćajte pažnju na druge ljude. Huang-po

Onaj ko uči dete da sumnja
Iz raspadnutog groba nikada neće izaći.
Onaj ko sumnja u ono što vidi
Nikada neće verovati, učinite ono što vam prija. Blake
Sve vreme, Mudrac ne gleda i ne čuje više od onoga što dete vidi i čuje. Lao-tzu

Osim ako se ne obratite i ne postanete kao mala deca, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Isus

Starac neće oklevati da pita dete staro sedam dana o mestu života, i on će živeti. Jevanđelje po Tomi

Svi pod kapom nebeskom kažu da je naš Put u velikoj meri poput ludosti. Ali to je samo zato što je sjajan pa izgleda kao ludost. Što se tiče stvari koje ne izgledaju kao ludost - pa, nema sumnje u njihovu beznačajnost! Lao-tzu

Bog se ne vidi osim slepilom, ne spoznaje se, osim neznanjem, i ne poima ga niko osim ludaka. Eckhart

Onome ko ništa ne zna, potpuno je vidljiv. Eckhart

Aspekti stvari koje su najvažnije za nas skrivene su zato što su jednostavne i poznate ... Ono što je, kada se spozna, najupečatljivije i najmoćnije, ne ostavlja utisak na nas. Vitgenštajn

Prosečna osoba, dok misli da je budna, zapravo je u polusnu. Pod "polu-snom", podrazumevam da je njen kontakt sa stvarnošću veoma ograničen; većina onoga što ona smatra da je stvarnost (van nje ili unutar nje) skup je fikcija koje njen um konstruiše. Ona je svesna realnosti samo u onoj meri u kojoj je to neophodno za njeno funkcionisanje u društvu.

Verujem da vidim - ali vidim samo reči; mislim da osećam, ali mislim samo na osećanja. Osoba koja razmišlja otuđena je osoba. Erich Fromm

Trebalo bi da budemo potpuni stranci prema mislima, navikama i stavovima ljudi u svijetu, kao da smo mala djeca. Znači, te stvari će nam izgledati onakve kakve izgledaju deci kada se rode. Traherne

4. Koga Treba Tražiti

O Gospode, meni si potpuno vidljiv, i tvoja suština je stopljena sa mojom prirodom. Simeon Novi teolog

Ja vidim Boga stvarnije nego što vas vidim. Ramakrishna

Čisti u srcu videće Boga. Isus

Bog ne hvali sebe, On je svačija tajna.

Bog je učinio da čula budu okrenuta prema spolja: zato čovek gleda napolje, a ne u sebe. Povremeno, smela duša koja želi besmrtnost, pogleda unazad i nađe sebe.

On je večan među prolaznim stvarima. Život svih života, On, iako jedan, zadovoljava želju svakog čoveka. Onaj koji se usuđuje da Ga otkrije unutra, spoznaje mir; koji drugi se usuđuju da spoznaju mir? kata-upanišada Kata Upanišada

vrh

Komentari

Nešto zanimljivo dogodilo se sinoć. Posetio me je čovjek koga nisam dobro poznavao i primetio je kaligrafski svitak na zidu, na kojem je bio simbol za "mu" (ništavnost). Pitao je: "Toler-san, da li si ikada ušao u svet Mu?" Rekao sam "Da, mnogo puta". Zatim je pitao: "Kako to postižete? Kada to praktikujete?" Rekao sam: "Oh, možete to praktikovati bilo kada". Pitao je: "Kako?" Onda sam mu pokazao vežbu pokazivanja. Kad sam došao do pitanja: "Sada, šta vidite na mestu gde pokazuje vaš prst?" Rekao je: "Ništa". Rekao sam: "Pa, to je Mu, zar ne?" Razmišljao je o tome desetak sekundi, a onda se iznenada glasno nasmejao, zatapšao rukama i rekao: "Razmišljao sam godinama o tome, a vi ste mi pokazali za jedan minut!" i srdačno se zahvalio. J.T. (Zen opat) Japan

Prst koji pokazuje bio je uspešan i bio sam zapanjen i oduševljen kada sam otkrio da je ono što se ranije događalo samo slučajno ili retko nakon obilne pripreme, bilo tako jednostavno, očigledno i lako dostupno. A.M. Australija

Kada usmerim kažiprst prema "meni" i približim ga tamo gde bi moja "glava" trebalo da bude, uočavam da ona nestaje / rastvara se u "ništa". Izgleda da ovde postoji moćna "crna" rupa ili rupa "ništavila", u kojoj se rastvara čitav percipirani univerzum, i iz koje se, istovremeno, neprestano stvara. Apsolutno zapanjujuće! A. Izrael.

Od gospodina Hardinga dobio sam sam ljubazan odgovor na moje pismo. Dozvolite mi da podelim sa vama jednu od stvari koje je rekao. Rekao sam mu da, prilikom izvođenja eksperimenta pokazivanja kažiprstom ka unutra, ne mogu da opišem ono što sam video, ali da je to, ipak, sasvim jasno i očigledno. On je odgovorio:

"Da, prst koji pokazuje moćan je indikator. I znam na šta mislite kada kažete da ne možete opisati ono u (na) šta pokazujete. Međutim, siguran sam da ćete se složiti da se samo! ova unutrašnja Jasnoća može adekvatno opisati - kao što je, na primer, beskrajna, prazna, puna, postojana (nema ničega što bi nestalo), nepokretni pokretač i potpuno budna. Sa druge strane, ono na šta se pokazuje, nikada se ne može adekvatno opisati: bezbrojne pojedinosti se ne primećuju, plus sve unutrašnje i spoljašnje činjenice koje to čine onim što jeste. Kao što su nekada govorili: "Samo Bog se može savršeno spoznati, jer je samo Bog savršeno jednostavan". Stvari su zaista čudne. Na primer: Šta je moje telo? Mogao bih da preživim amputaciju ove desne ruke decenijama: koliko dugo amputaciju mog Sunca? "

Elegantan preokret, duboka suština, i suština koju mi on zapravo omogućava da doživim. C.C. SAD.

Kada pogledate ruku,
Možete li početi da shvatate
Ko ste vi zaista?
Kada pogledate nebo,
Gde se ovo ‘ja’ "zaustavlja"?
Da li se lampica upalila?
Kada ponovo okrenete prst ka sebi i kažete "Pogledajte ko obavlja ovo pokazivanje"
Može biti zaista razočaravajuće
ne videti kralja.
Jer sve što možete videti je ništa.
Pitam se "U čemu je svrha?"
Ali, svrha se ne shvata pitanjem u čemu je svrha.
Svrha je prednost bića
A to je kada počnem jednostavno da vidim.
Sada gledam sebe i nisam stvarno tu da vidim.
Stvarno je čudno da ovo ’ja’,
Iako tako beznačajan delić besmrtnosti,
Ima takvu sklonost
da oseća da se sve stvari okreću
oko njegovog intenzivnog osećaja sopstvene važnosti.
A ipak, istina je.
Tamo gde počinje ovaj univerzum
JA JESAM !!!

Peter Scott

Ono što mi se dogodilo kada sam našao Odgovor, pokazujući prstom prazninu ovde, u početku je bila reakcija kao što je: "To ne može biti to; bilo bi previše jednostavno, suviše prosto. Zato što je pokazivanje ovde ukazivanje na ono što sam bio celog svog života; pravi H. Kako Daglas može reći da je H. Odgovor? " Ali onda, samo nekoliko sekundi kasnije, iznenada sam shvatio da ovo najintimnije doživljavanje H.-a JESTE Odgovor, jer uopšte nije" H. " . To je sušta Svest, koju je pomisao 'ovo je samo H' pogrešno potcenila. U tom shvatanju, sam odgovor je eksplodirao pravo u moje Lice, kao ono što je zaista oduvek bilo: Praznina ovde koja uvodi svet tamo. Odmah sam shvatio da zapravo nema drugih ljudi. Sve 'osobe' (kakve se pojavljuju u Ovoj Praznini) u stvarnosti žive iz tačno iste ove Praznine ovde, njihovog najintimnijeg Ja-stva. Međutim, većina njih smatra da je ovo Ja-stvo ranjivi mali ja, što čini da se osećaju usamljeni i mali i zaštićeni. Ego ne može da se nosi sa stvarnošću, čiji je on samo deo. Zapravo, sve što sam "učinio" jeste da vidim da imam ego, ali da ja nisam taj ego. Sada, ego pomaže H. u životu, a ja sam samo svedok i uživam u igri. H.E. Holandija

Ostali citati

Kada se suočite sa nekim problemima, ako usmerite prst prema sebi, a ne prema drugima, to vam omogućava kontrolu nad sobom i smirenost u bilo kojoj situaciji, kada bi inače samokontrola bila problematična. Dalai Lama

Nastavite sa nekim drugim eksperimentom.

nazad na vrh

Full book catalogue
Headless on Youtube


Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate