`

JEDNO OKO

Komentar Ričarda Langa
Iz koliko očiju gledate? Naravno da drugi ljudi vide dva oka kada vas gledaju, a vi vidite dva oka u ogledalu. Ali koliko očiju vidite sa svoje sopstvene tačke gledišta? Pogledajte sebe još jedom. Možda ste prevideli nešto što je i očigledno i divno.

Gledam iz jednog oka. Zapravo, to nije čak ni oko - to je beskrajan, nepodeljen prostor, široko otvoren prozor bez okvira. Iz ovog jasnog prozora - u ovom trenutku – mogu da vidim moj sto i kompjuter, a nešto dalje i moju baštu.

Ovo jedno oko nije ljudsko oko. To je Božje Oko, Oko Jedinstvenog Sopstva, Oko Bude ...

Da li i vi gledate kroz prozor bez okvira, iz jednog Oka - Božjeg Oka?Da biste pažnju usmerili na vaše jedno Oko, ispružite ruke ispred sebe kao da su par naočara koje ćete staviti. Ako, pak, nosite naočare, možete ih skinuti i držati ih.

Vidite dve rupe. U svakoj rupi, postoji drugačiji prizor.Sada ih polako približite ka sebi i stavite ih.Kada stavite ’naočare’, šta se dešava sa linijom razdvajanja između dve rupe? Zar ona ne nestaje, ostavljajući nepodeljen, beskrajan prostor iz kojeg gledate? Nepodeljen, beskrajan prostor koji vi jeste.


Osmotrite ’ivicu’ vašeg vidnog polja. Uočite da je ne možete direktno pogledati. (Sve što pogledate, pomera se u centar vidnog polja.)

Da li zaista postoji ’ivica’ vašeg vidnog polja, jasna granica? Ili postepeno bledi? U šta? U ne-stvar? U vaše jedno, beskrajno Oko?


Pomerite ruku do ove ivice. Pogledajte kako nestaje ovde. To je mesto gde stvari nestaju.
Koliko je široko to vaše oko? Šire od sveta?
Svaka linija ili granica na svijetu ima stvari na jednoj i na drugoj strani. Svaki predmet ima okruženje. Okružen je drugim predmetima. Proverite to gledajući stvari oko sebe.

Ali postoji jedna granica izvan koje ne postoje stvari - granica oko vašeg pogleda na svet.

Kada obratim pažnju na ovu ’granicu’, ne pronalazim ništa izvan nje. To je jedinstvena ’granica’.

Evo ’ivice sveta’. Šta je izvan nje? Ambis bez kraja? Vi ste taj ambis - ambis u kojem svet pluta. Sve stvari su u vama.

Relaksacija

Možete videti svoje jedno Oko bilo gde, bilo kada. Otkrijte kako je opuštajuće biti bez granica. U ovoj prostranoj jasnoći, uopšte nema napetosti. Kakvo utočište u vreme stresa!

Mnogi i Jedan

Pogled iz ovog jedinstvenog Oka jedinstven je za svaku osobu, i stalno se menja. Gledajući napolje, sada vidim moju dnevnu sobu – vi ćete videti nešto drugo. Ali šta je s pogledom ka unutra? Kako bi moj pogled ka unutra mogao da bude drugačiji od vašeg? Ovde nema ničeg što bi moglo da se vidi drugačije. Ovde smo Jedno.

Iz video-intervjua: Daglas Harding, njegov život i filozofija

Kako bi bilo da posmatramo šta se dešava - ovu transformaciju dva prozora u jedan Prozor, širok koliko i svet. U Indiji, govore o otvaranju Trećeg oka. Morate da odete u Indiju ili u Meksiko ili u Japan ili negde drugde da biste otvorili Treće oko. Ali ono je dostupno ovde i sada, gde god da ste, zar ne? Jeste li ikada gledali iz nečega drugog osim iz ovog Prozora?

Znate, šest stotina godina pre Hrista, u Indiji, govorili su da postoji jedan Vidilac u svim bićima. Jedan Vidilac. To su tvrdili Sufiji. Budisti su to tvrdili. Hui Hai, veliki budistički učitelj Zena, rekao je: ’Da li vidimo očima? Ne, vidimo našom Budinom prirodom.’ Vidimo Jednim Okom, govorili su Sufi-majstori, kasnije. Jedan Vidilac. Ovo je Oko iz kojeg gledate. Smatram da je ovo apsolutno izuzetno. Vidite ono iz čega gledate! I I to je čudna stvar - to je u skladu sa savremenom naukom. Oči ne vide. Oči uslovljavaju. Deo su aparata za uslovljavanje onoga što vidimo. Pomažu da se utvrdi ono što vidimo, ali viđenje se ne odvija na nivou oka. Ono se, zapravo, mora vratiti, preko optičkih nerava i tako dalje, u područje mozga u kojem se priča preuzima. Počinje tamo sa suncem. Svetlost se spušta. Filtrira se kroz atmosferu Zemlje. Udara u predmet i pogađa vaše oko, a zatim se prenosi u oblast vizuelnog korteksa u mozgu, gde priču preuzimaju atomi, čestice i tako dalje. Tek kada se taj terminus dostigne, kažete: 'Zdravo! Vidim te.' Stvar koja počinje sa galaksijom, sa sunčevim svetlom tamo napolju, završava se agitacijom ili nečim drugim čestica ovde. I to viđenje se odvija samo tamo gde je Sve svedeno na Ne-stvar ovde.

To je naučna priča, i to je moja priča. Ovo je mesto gde se viđenje dešava. U Ne-stvari koja sam ja ovde, nalazi se Vidilac, veliki Vidilac, jedno Oko Jednog. Smatram da je to izuzetno zaista. Izuzetno. Nikada niste gledali iz nečeg drugog osim iz toga - onoga što na Istoku nazivaju Treće oko. Čini mi se da Svemogući u svojoj milosti, nezasluženoj, čistoj milosti, jednostavno izliva na nas poziv da uživamo u sjedinjenju sa Njim. Znate, sveti Toma Akvinski - veliki intelekt srednjevekovne Katoličke crkve - sv. Toma Akvinski napisao je velike knjige o teologiji, katoličkoj veri, i još uvek se smatra velikim autoritetom. Na kraju svog ne tako dugog života, rekao je: ’Sve je nevažno. Potpuno nevažno. Ono što je važno je blažena Vizija sjedinjenja sa Bogom. To je ono što je važno. To je suština naših života.’

Zato kažem, ne oklevajte. Samo napred!

Iz drugog intervjua sa Daglasom Hardingom

Reči su slučajne. Svi učitelji se slažu, učimo kroz praksu. Ono pomoću čega učimo, ono pomoću čega ja učim, ono što imam da podelim jeste stvar činjenja, aktivna. To je aktivna stvar.

Stavite naočare i vidite da ove dve rupe postaju jedna - gledate iz jednog Oka, koje je široko koliko i svet i nije ljudsko oko. Vaše ljudsko oko vidite u ogledalu. Ovo oko, koje je široko kao svet, nije ljudsko oko. To je Oko Jednog Vidioca u svim bićima, o kojem se govori u Upanišadama. Stvar činjenja je važna.

Nastavite sa drugim eksperimentom.

Citati

Samo mi reci šta su tvoje oči. Genro

Bolje vam je s jednim okom ući u život, nego da budete sa dva oka bačeni u pakao ognjeni. Isus

Isus im reče: Kada od dva napravite jednog... onda ćete ući u Carstvo. Jevanđelje po Tomi

Postao je jednook. Attar

Tathagata je postala Oko univerzuma. Parinirvana Sutra

Vi niste to telo: Vi ste ovo duhovno oko. Rumi

Postajem transparentna očna jabučica; Ja sam ništa: vidim sve. Emerson

Prava vizija je bez očiju. Anandamaji Ma

Postanite viđenje, viđenje, viđenje! Rumi

Postanite sama vizija. Plotinus

Kada je Čang Čing, posle dvadeset godina meditacije, podigao zavesu i video spoljni svet, izgubio je sve svoje prethodno razumevanje Zena i povikao: "Kako sam grešio! Kako sam grešio! Podignite zavesu i pogledajte svet. "

Bilo šta, ma koliko malo, što prijanja uz dušu, sprečava vas da me vidite. Ne možemo da vidimo ono što je vidljivo, osim sa onim što je nevidljivo. Meister Eckhart

Vi vidite te oči kako gledaju, ali one su kao slike u kupatilu: ne vide. Oblik se pojavljuje, nikakav obožavalac oblika, kao da dva mrtva oka gledaju. Rumi

Ako ne bi bilo očiju, šta onda? Ako ne bi bilo ušiju, šta onda? Ako ne bi bilo usta, šta onda? Ako ne bi bilo uma, šta? Ako čovek mora da se suoči sa takvim okolnostima i zna kako da deluje, onda je u društvu drevnih Patrijarha i Buda. Svako ko je u takvom društvu zadovoljan je. Blue Cliff Record

Gledam i slušam ne koristeći oči i uši. Lieh-tzu

Čime ovo telo ili um spoznaje? Mogu li oni spoznati očima, ušima ...?
Ne. Vaša sopstvena Priroda, koja je u suštini čista i potpuno mirna, sposobna je za percepciju. Hui-hai

Nema vidioca osim Njega, niko ne čuje osim njega, niko ne razmišlja, niko nije svjestan, osim Njega. On je Sopstvo, vladar u unutrašnjosti, Jedan Besmrtni. Brihadaraniaka Upanišada

Nerođeni je onaj koji vidi i čuje, jede i spava. Bankei

Samo Bog vidi, čuje. Al-Arabi

vrh

Komentari

Kada sam bio dečak, pokušavao sam da zamislim ivicu univerzuma, i ono što mi je padalo na pamet bio je zid crvenih cigli, koji se protezao po celoj ivici. Naravno, kad god sam to zamišljao, shvatao sam da mora postojati druga strana ovog zida od cigli, i stoga to, ipak, nije mogla biti ivica.

Kada sam uvideo ko sam ja, kada sam video jedno oko, sada vidim ivicu univerzuma. Ona je upravo ovde, u mom iskustvu. Međutim, to je posebno mesto. Ne mogu da ga pogledam direktno. To nije ivica poput drugih ivica – koje uvek imaju neku drugu stvar na drugoj strani. Ova ivica je granica između stvari i ničega. To nije jasna linija, već postepeno nestaje - ali taj opis nije bas adekvatan. Ipak, ona je tu, granica univerzuma. Dobio sam odgovor na moje traganje iz detinjstva. R.L. UK


Kada sam bila devojčica, pokušavala sam da zamislim odakle sam došla. Ležala bih u krevetu noću, pre nego što zaspim, veoma često, i pokušavala bih da zamislim sebe, a zatim šta je bilo pre mene, a onda ono što je bilo pre toga, i toga i toga, ad infinitum, sve dok nisam stigla do suštine ili sredine "toga", a to je bilo nigde. Sada, kada gledam iz jednog oka, još uvek mogu ići tim putem i u centru je "ja" koje sadrži sve to. I dobila sam odgovor na moje traganje iz detinjstva. K. SAD

Nastavite sa drugim eksperimentom.
 

nazad na vrh


Full book catalogue
Headless on Youtube


Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate