`

OGLEDALO


Komentar Ričarda Langa
Pogledajte video prezentaciju ovog eksperimenta (na minutu 1:38)

"Ali, mogu da vidim moje lice u ogledalu ..."

Ogledalo vam pokazuje kako izgledate - vašu pojavu.

Koju od vaših pojava sadrži, zavisi od toga gde postavite ogledalo.Kada je nadohvat ruke, ogledalo sadrži vaše lice. To je, manje-više ono što drugi vide od vas na toj udaljenosti. (Za druge, vaše karakteristike su, kao na fotografiji, izvrnute sleva nadesno u odnosu na ono što vi vidite u ogledalu.)

 

 

 

 


Približite ogledalo i dobićete malo drugačiju sliku. Ta slika je, opet, slična onome što drugi vide na toj manjoj udaljenosti.

 

Postavite ogledalo tik do vas i dobijate mutni odraz - to je unutrašnja granica ogledala. Kada bi vas neko gledao na toj udaljenosti, i on bi video mutni odraz.

Ogledalo je odlično sredstvo koje vam omogućava da postanete svesni toga kako izgledate na različitim rastojanjima. Ono potvrđuje da se vaš izgled menja sa rastojanjem.
Stavite veliko ogledalo nešto dalje i videćete vaše telo u celini. Na toj udaljenosti, i drugi će vas videti u celini, od glave do pete. Samo na toj udaljenosti, manifestuje se vaše celo telo.

 

 

 

 

Obratite pažnju na to kako, tamo u ogledalu, vaše telo ima glavu i u normalnom je položaju, vertikalnom. Međutim, vaše pravo telo - ono koje vidite kada pogledate dole - bez glave je i u izvrnutom položaju (a vaša leva strana je desna strana osobe u tom ogledalu ... ).

 

 

 

 
Ako biste zamislili veliko ogledalo na nebu, koje se udaljava od vas, videli biste da se vaša ljudska pojava smanjuje do tačke i da je zamjenjuje lokalno okruženje - kuće, putevi, polja ... a potom vaša zemlja i kontinent. To je, više-manje, ono što bi i posmatrači na nebu videli, kada bi vas gledali iz aviona ili iz rakete. Iz neposredne blizine, vidite vaše lice u ogledalu; na većoj udaljenosti, vidite vaše urbano i onda vaše nacionalno lice. Svako lice validan je pogled na vas, važan sloj vašeg identiteta. Ponekad se duboko identifikujemo sa našim susedstvom, gradom, državom ...

Sada zamislite ogledalo na Mesecu: šta bi ono sadržalo? Prelepu Zemlju. Ako biste držali ogledalo u ruci, videli biste svoje ljudsko lice. Ako biste zamislili ogledalo na Mesecu, videli biste svoje planetarno lice. Potrebna su vam oba lica, oba tela. Kako biste mogli da dišete bez pluća ili bez atmosfere? Vaš život zavisi od oba sloja.


Na većoj udaljenosti, šta bi ogledalo otkrilo? Vaše solarno telo, pa vaše galaktičko telo. Ne možete da postojite ni bez tih tela.

Arhetipske slike ovih slojeva ponekad se pojavljuju u svesnosti u našim snovima. Duboko u sebi, znamo da smo daleko širi i dublji od našeg pukog ljudskog bića.

Tako ogledalo potvrđuje ono što nauka tvrdi - vaš ljudski identitet samo je jedan sloj u sistemu koji je, poput luka, sačinjen od mnogo slojeva.

Ko je, dakle, u centru svih tih slojeva? Koga ili šta sve te pojave prikazuju?

Ogledalo vam ne može reći, jer ga ne možete fizički dovesti nazad do vašeg centra. Najbliža slika koju možete videti, koristeći ogledalo, je mutna slika. Iako se naučnici mogu približiti, i otkriti da su mutne slike ćelije, molekuli, atomi, čestice ... Koliko god da se približe, uvek ostaju daleko od vas, izvan vas.

Vaše pojave prikazuju se drugima i vama u ogledalu. Kako možete otkriti šta ste vi u središtu svih tih pojava, bez ikakve distance?

Pogledajte sami. To je tako jednostavno.

Pogledajte sami

Kad pogledate u ogledalo, tamo vidite lice.

Da li, na vašoj strani ogledala, vidite drugo lice ili prostor?

Ovde ne vidim lice koje se suočava sa licem u ogledalu. Ovde sam prostor za moju pojavu tamo. Ja sam kapacitet za moje lice u ogledalu.

Tamo, iza stakla, moja je ljudska pojava; ovde, na ovoj strani stakla, moja je božanska realnost. Ja sam i jedno i drugo. Ja imam to lice i ja sam ta realnost. Moje lice tamo pojava je Jednog, koji stvarno jesam - ovde. (Jedna od mnogih mojih pojava.)

 

Da li to važi i za vas? Gde je vaše lice? Ovde, ili tamo?Pokušajte ovo: pokažite nazad prema sebi dok gledate u ogledalo.

Osoba u ogledalu pokazuje natrag ka svom lucu.

Šta vaš prst – na ovoj strani ogledala - pokazuje?

Lice ili prostor?
Koliko sve to može biti važno u vašem životu?

Olakšanje

Kada spoznate vašu Pravu Prirodu, shvatate da vaša pojava pripada tamo u ogledalu i drugima. Ozbiljno shvatate činjenicu da vaše pojave nema - ovde u centru. Vaša ljudskost je periferna. Kakvo olakšanje. Ne postoji ništa što treba održavati u središtu, ništa o čemu treba brinuti, ništa što treba prilagoditi, promeniti, isceliti, odbaciti, ništa zbog čega treba biti depresivan, kritikovati, hvaliti se... Možete se opustiti u tom slobodnom i zdravom prostoru – samo ako to odlučite. Ovde u središtu, sasvim ste dobro – nikada vam nije bilo bolje!

Vaše ljudsko biće

U centru ste božanstveni, ljudski po izgledu - na određenoj udaljenosti. Videti Ko ste vi zaista ne znači da više niste svesni svog izgleda, da više niste svesni sebe - to je nemoguće i nepoželjno. Dakle, i dalje reagujete na vaše ime, i dalje se prepoznajete u ogledalu, i dalje preuzimate odgovornost za svoja dela. Naravno. Međutim, sada ste svesni da je vaša ljudskost kao maska, inkarnacija koju ste preuzeli da biste bili ovde u ovom svetu. U unutrašnjosti, vi ste Bog. Spolja vi ste osoba - jedinstvena osoba sa posebnim doprinosom koji treba da date. Umesto da razmišljate da ste samo ta osoba, ta pojava, budni ste za Moć iza vas, Sigurnost u vama, Izvor inspiracije i vođstva u središtu vašeg ljudskog života. To vam omogućava da još više budete vi.

Bezuslovna ljubav

Ova Moć na vašim leđima, ova Bezbednost koja postoji u vašem samom središtu, bezuslovna je ljubav, u smislu da ovaj prostor bez glave, koji je ne-stvar, nema mogućnost da odbaci bilo koga ili bilo šta. Otvoreni ste - za vaš život i za živote drugih.

Otkrivanje onoga Ko vi zaista jeste duboka je promena načina na koji obično vidimo sebe i druge. Od trenutka kada počnemo da živimo u istini, način na koji se odnosimo, i prema sebi i prema drugima, menja se na najdubljem nivou. Budite prisutni za Istinu i saznajte kako otkriće bezuslovne ljubavi utiče na vas lično.

Douglas Harding:

Jedno od najvećih instrumenata istine, koji potvrđuju da je Bog bliži meni nego što je Daglas, je ogledalo, koje uklanja tu Douglasovu opstrukciju sa božjeg puta. Moje ogledalo je čudesan, divan učitelj, dragoceniji od svih svetskih spisa.
Face to No Face (Lice prema ne-licu), Daglas Harding.

Moje ogledalo potvrđuje ovu široku otvorenost upravo ovde gde jesam. Sama stvar koja mi je davno postavila lice sada me oslobađa od njega. Sada pogledam u ogedalo da vidim ono što nisam! Douglas Harding

Čitav moj život i ono što imam da podelim sa drugima jeste: Odustanite od identifikacije sa osobom u ogledalu, koja je veoma važna, ali je tamo. Udaljite se od onoga koji je tamo i vratite se ovde, do njegovog Izvora; a to je upravo tamo gde jeste. Video intervju sa Daglasom Hardingo

Nastavite sa nekim drugim eksperimentom.

Citati

Njegov oblik je mrtav. Postao je ogledalo: tamo nema ničega, osim slike drugog lica. Rumi

Ali svi mi, otkrivenog lica, reflektujući kao u ogledalu slavu Gospoda, preobraženi smo. Sveti Pavle

Sami, bez oblika i bez lica,
bez korena, bez oslonca, idemo napred za ljubav
Onoga što se , izvan svih stvorenja,
može postići pukim slučajem. Sveti Jovan Krstitelj

Kada je lepota u pitanju, nisam zvezda -
Postoje mnogi drugi daleko zgodniji -
Ali moje lice me ne zabrinjava,
Jer sam iza njega:
Oni koji su ispred mene, moraju da ga trpe. Pripisano Vudrou Vilsonu

Baka usnulih očiju
Sreće sebe u starom ogledalu.
Jasno vidi neko lice,
Ali ono uopšte ne liči na nju. Tozan Riokai

Svi vole ogledalo, a ne znaju istinsku prirodu svog lica. Na kraju krajeva, koliko dugo odraz ostaje vidljiv? Neka vam bude praksa da razmišljate o poreklu odraza ... Ovaj obraz i mrlja vraćaju se svom Izvoru. Rumi

I mi, posmatrači uvek i svuda,
gledamo, nikad iz ničega! ...
Ko nas je ovako okrenuo? Rilke

Tražim lice koje sam imao
Pre nego što je storen svet. Yeats

Kada izgubite i otpustite telo i um, vaše Prvobitno Lice jasno je pred vama. Zazen-gi

Svaki od 1700 Zen-koana ima jednu jedinu svrhu - da nas podstakne da vidimo naše Prvobitno Lice. Daito Kokuši

Kada se misao napusti, pojavljuje se Prvobitno lice. Daito Kokuši

Onaj ko gleda svoje sopstveno Lice, poseduje u sebi svetlo veće od svetlosti svih stvorenja. I posle smrti, biće vidljiv večno, jer njegovo viđenje je viđenje Tvorca. Rumi

Brahmin je otišao da potraži pomoć od Bude. Nosio je na poklon cveće u svakoj ruci.
"Pusti", zapovijedio je Buda, a Brahmin je ispustio cvijeće iz desne ruke.
"Pusti", ponovio je Buda, a Brahmin je ispustio cvijeće iz leve ruke.
"Pusti", reče Buda ponovo, a Brahmin je stajao zbunjen.
"Pusti ono što nije ni u jednoj ruci, već sredinu".
Posle tih reči, Brahmin je otišao zadovoljan.

Kad na putu vidite odsečenu glavu ... od nje ćete naučiti našu skrivenu misteriju. Rumi

Slobodan sam od glave. Rumi

Nikada niste imali glavu Čoveka: vi ste rep. Rumi

Obezglavite se! Rumi

Morate da izaberete jednu od ove dve stvari - ili da vam odseku glavu ili da odete u izgnanstvo ... Onaj koji Me voli, ali više voli svoju glavu, ne voli stvarno. Attar

Izgubio je glavu, i radosno se smejao. Rumi

Neki monah je rekao da ima dragoceni mač. Ten-t'ou ispruži vrat, i reče: "Pa, onda, odseci mi glavu." Monah je rekao: "Tvoja glava je već odsečena!" na šta se Ten-t'ou glasno nasmeja. Ali monah nije shvatio značenje tog smeha. Blue Cliff Record (........)

Dragoceni Vadžra mač je ovde, a njegova svrha je da odseče glavu. Tai-hui

Ako odvoji jednu glavu od tela, On, istovremeno, stvara hiljade glava umesto nje. Rumi

vrh

Komentari

Jedna prijateljica zamolila je kćerku, koja je imala četiri godine, da ode u kupatilo i da se umije. Kada je moja prijateljica pogledala u kupatilo, njena mala ćerka umivala je lice - lice u ogledalu! Drugom prilikom, moja prijateljica i njena ćerka gledale su školsku fotografiju. Njena ćerka mogla je da identifikuje svako lice, osim jednog - "Nikada nisam videla ovu djevojčicu u školi!" R.L. UK

Prošle nedelje, posetio me je jedan prijatelj. Bio je depresivan i bojao se budućnosti. Dao sam mu ogledalo i zamolio ga da pogleda lice u tom ogledalu. Ko je to, pitao sam ga. Rekao je: "Pa, to sam ja, tužnog i bledog lica." Onda sam pitao da li može da se koncentriše na pogled kojim je posmatrao to lice. Pitao sam ga da li bi mogao da se identifikuje sa tim pogledom, umesto sa licem u ogledalu. Na moje veliko iznenađenje, odgovorioo je potvrdno. Do tog dana, odbijao je sve što sam govorio o bezglavosti. Ovo je, verovatno, bio mnogo direktniji način. Ako je ovaj "pogled" bio on, zaista, pitao sam ga šta bi mogao da kaže o tome. Odgovorio je da nema nikakvih svojstava, nikakvih karakteristika, ali da je to očito njegovo "jezgro".

Setivši se tog događaja, jutros mi je pala na pamet nova vežba Gledanja. Mislim da bi mogla da ukaže na bezglavost na veoma jednostavan način. Evo je:

Pogledajte lice u ogledalu. Hajde da vidimo da li ste to vi. Pogledajte pažljivo, vidite da li prepoznajete sebe tamo. To je vrlo poznato lice. Da li ste to zaista vi? Sada zatvorite oči. Šta je nestalo? A šta ostaje? Ko je svestan činjenice da je lice u ogledalu nestalo. Čime možete "videti" da je lice nestalo? H. Holland

Nastavite sa drugim eksperimentom.

Nazad na vrh


Full book catalogue
Headless on Youtube


Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate