FacelessFilms Serbian
Full book catalogue
FInd us in Instagram
Click for Headless Way podcasts
Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate

Dobrodošli!

Širom sveta, od pamtiveka, ljudi su postavljali sebi pitanja o pravoj prirodi sopstva iz mnogih različitih perspektiva. Bezglavi Put nudi individualan, moderan i praktičan način da produbi ovo osnovno pitanje. Eksperimenti su suština ove metode.

Ko si ti?

Uvodni video


Odgovor religije

Svi veliki mistici sveta imaju zajedničku poruku:

Postoji Realnost koja je nedeljiva, Jedan, Jedini, Izvor i Suština svega; ni stvar, ni um, već čisti Duh ili jasna Svesnost ; i mi smo To, i ništa drugo nego To, jer je To naša prava Priroda, i jedini način da se pronađe je da se pogleda unutra, gde postoji duboki mir, radost koja nikada ne presušuje i sam večni život. "... ...... ... (iz Religions of the World—“Religije sveta”— od Douglas-a Harding-a)

Odgovor nauke

Ono što jesi zavisi od udaljenosti posmatrača. Na daljini od nekoliko metara, više ili manje, ti si ljudsko biće, ali na manjoj udaljenosti postaješ ćelije, molekuli, atomi, čestice ... Kada se pogleda iz veće daljine, tvoje telo je apsorbovano od  ostatka društva, biosfere, planeta , zvezda, galaksija ...   Objektivna vizija koju nauka ima o tebi  - zumirajući prema tebi ili udaljivši se od tebe – otkriva organizovan hijerarhijski sistem slojeva koji je živ, inteligentan i cudesan. Iz toga proizilazi da se sastojiš od mnogih slojeva, poput luka. Potreban ti je svaki od tih slojeva da bi postojao. Tvoj ljudski identitet, koliko god da je značajan i važan, samo je jedan od tih slojeva. Ti si i podčovek i nadčovjek  (Vidi “Hijerarhija neba i zemlje”)

Šta si ti u Središtu tvojih mnogih slojeva? Naučnik to ne može da kaze, jer može samo da te posmatra iz daleka. Koliko god da ti se približi, ostaje spolja. Ko ili šta si ti zaista, Osnova tvog Bića, ostaje misterija.

Odgovor drugih

Ostali su kao i naučnik, jer čak ni oni ne mogu dostići tvoje Središte; mogu da vide samo ono što si spolja. Odražavaju ono što vide od tebe; njihova povratna informacija tiče se tebe kao osobe.

Tvoj odgovor

Ti nisi udaljen od samog sebe, nisi izvan sebe. Ti, i samo ti, u savršenom si položaju da vidiš šta si u Središtu. Treba samo da pogledaš.

Kako da pogledaš tvoje Središte?

Eksperimenti  usmeravaju tvoju pažnju ka unutra, u tvoje Središte. Oni otkrivaju Jedinog koji ti zaista jesi, Jedinog u središtu tvog života. Odvoj malo vremena da ih praktikuješ."

Nakon izvođenja eksperimenata, ako istražiš ostatak sajta, naći ćeš članke, videe , citate, komentare, intervjue,  itd. Pored toga možeš da se upišeš na e-kurs Viđenja i, ako želiš, možeš da nas obavestiš  kakva je bila tvoja reakcija kada si video Ko ti zaista jesi..

Citat

Već dugi niz godina (šezdeset), razvija se zaista savremen i zapadnjački način “viđenja tvoje Prave Prirode” " ili "Prosvetljenje."  Mada je, u suštini, isti kao i Zen, Sufizam i druge duhovne discipline, ovaj metod postupa na neuobičajeno praktičan način, navodeći da savremeni čovek ima više mogućnosti da vidi Ko on zaista jeste u jednom aktivnom minutu eksperimentisanja  nego u godinama čitanja, predavanja, razmišljanja, religijskih disciplina i pasivne tradicionalne meditacije.
Naime, koristi se nekoliko jednostavnih neverbalnih testova, kojima se istražuju  konkretne činjenice i svrha im je da daju odgovor na pitanje "Kako vidim sebe?" Pažnja je usmerena prema mom mrtvom uglu, ka prostoru koji zauzimam. U suštini, prema onome što je zaista ovde - u Središtu mog univerzuma - ka iskustvu prvog roda jednine, ka ovom trenutku. (Iz “Bezglavog Puta” - The Headless Way - brošure Daglasa Hardinga)

Full book catalogue
Headless on Youtube


Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate