`

CEV


Tekst Daglasa Hardinga, napisan početkom 1970-ih

Nađite dva prijatelja (B i C) da vam pomognu (A).

Trebaće vam papirna cev. Ili isecite kraj papirne kese, ili nabavite veliki komad papira i zalepite krajeve, da biste napravili cev - dovoljno veliku za vaša lica na suprotnim krajevima.

A i B sede na dobro osvetljenom mestu, otvaraju kesu i postavljaju svoja lica na suprotnim krajevima.


Pogled spolja

 

 

Pogled iznutra
C polako postavlja sledeća pitanja:

1. Na osnovu onoga što je sada dato (a ne na osnovu onoga čega se sećate ili onoga što zamišljate) koliko lica ima u cevi?
2. Da li je vaš kraj zatvoren, ili otvoren?
3. Da li ste licem u lice ili licem u ne-lice?

Interval

A i B izlaze da udahnu vazduh, zatim se vraćaju unutra, a C postavlja još pitanja.

1. Da li bi to lice moglo da se prepozna kao oblik, da niste prazni?
2. ................. "..............da bude bilo šta, ............. "............... ne -stvar?
3. ................. ".............. da bude obojeno, ............. "............. bezbojni ?
4. ................. ".............. da bude neprozirno, ........... "........... transparentni?
5. ................. ".............. da bude pokretno, ........... "............... nepokretni?
6. ................. ".............. da bude kompleksno, ............. "........ jednostavni?
7. ................. ".............. da bude ograničeno, ............. "......... bezgranični?
8. ................. ".............. da bude promjenljivo, ............. "........ nepromenljivi ?

Posle još jednog intervala, ponovo se vratite u cev za još nekoliko pitanja:

1. Da li ste sada (kao 1. lice jednine, u sadašnjem vremenu) ona vrsta stvari koja bi mogla da ostari ili da se raspadne, da ima početak ili kraj?
2. Pošto ne možete reći 'Ja sam ovo, ili ono', možete li ipak reći 'JA SAM'?
3. Ko ili šta je to nerođeno, besmrtno ’JA SAM’?

Interval

1. Da li možete ovde (na 0cm) da se pretvorite u nešto slično vašem partneru tamo (na 30cm)?
2. Možete li naći bilo koju ’stvar’ (glavu, lice, oči ...) na vašem kraju?
3. Možete li pronaći neki ’duh’ ili ’svest’ na drugom kraju?
4. Da li ste živeli u dvostrukoj laži - pripisivali svest onom licu, i lice ovoj svesti?
5. Da li je ovo dvostruko zavaravanje možda osnovni uzrok vaših problema u odnosima, svih vaših problema?

Interval

1. Da li vidite to lice jasnije, bez straha, prodorno, sada kada je ono samo obojeni oblik u pokretu?
2. Da li smatrate da je to lice manje simpatično, sada kada je oslobođeno priviđenja, deo dekora?
3. Da li je 'duh' deljiv, i manje duh vašeg partnera sada kada ne gleda kroz te oči?
4. Možete li sada reći svom partneru: "Vaše lice je samo vaša privremena pojava; ja sam vaša večna Stvarnost "?
5. Možete li sada reći svim bićima gde god da su: 'Ovde, ja sam vi'?

Za podrobnije istraživanje : Da li je ono što ste otkrili u cevi uvijek istinito i izvan cevi? Izađite iz cevi.


Pogledajte članak: The Bomb (Bomba) Alain Bayod

Nastavite sa nekim drugim eksperimentom

Citati

Skoro svi žive i umiru misleći da je ovo situacija lice u lice. Na svim jezicima sveta, ovo je situacija lice u lice. Sada, stvarno gledam i vidim da nikada u životu, ni za milioniti deo sekunde, nisam bio licem u lice ni sa kim. Uvek je bilo lice tamo u odnosu na prostor ovde za to lice. Ako bih sada mogao da vidim moje lice zajedno sa vašim, bila bi to mešavina i jednog i drugog, supa. Ne bih mogao da vidim ni jedno ni drugo. Nezamisliva je situacija licem u lice. Potpuno je nezamisliva. Ipak, na svim jezicima, kaže se licem u lice. Niko to nikada ne dovodi u pitanje.
Pa, moj posao je da to dovedem u pitanje i da kažem da to nije samo glupo, već da je štetno - jer to je konfrontacija. Pogledajte vesti, pogledajte novine i vidite šta se dešava. U Izraelu smo održavali seminar pre oko mesec dana i gotovo smo bombardovani. Licem u lice, konfrontacija. Nikada nije licem u lice. Prvo lice jednine nikad se nije suočilo licem u lice sa nekim. Uvek je to bio prostor za ono lice tamo. To je tako očigledno. U pitanju je asimetrija, a ne simetrija. Iz video-intervjua - Daglas Harding: Njegov život i filozofija

Otuđenost izaziva strah, a strah produbljuje otuđenost. To je začarani krug. Jedino ga samo-realizacija može prekinuti. Pokušajte. Ne oklevajte. Nisargadatta

Iznenadna percepcija da su Subjekat i objekat jedno dovešće do duboko misterioznog razumevanja bez reči - probudićete se za istinu Zena. Huang-po

Kako je divan put ljubavi, kada se bezglavi veliča. Hafiz

vrh

Komentari

Uzmete osrednju ili veliku papirnu kesu, i isecite dno. Isecite nekoliko rupa da vazduh i svetlost mogu da uđu. Zatim zamolite prijatelja da stavi svoje lice na jedan kraj ove papirne cijevi, i vi učinite isto.

Tada možete ispitati razliku između onoga što je na udaljenom kraju cevi i onoga što je na bliskom kraju. Udaljeni kraj često je interesantan, i možda ćete poželeti da se fokusirate na njega, ali možda će neko biti tamo da vas vodi. Na seminarima, to je bio Daglas Harding. Zamoliće vas da otkrijete ono što je na bližem kraju cevi, i nastaviće da usmerava vašu pažnju na taj kraj.

To je izvanrdan eksperiment zbog impresivnog osećaja odsustva glave i lica na bliskom kraju u odnosu na daleki kraj. Mislim da mnogi smatraju da ovaj eksperiment pojačava iskustvo "prostora prema licu". D.F. SAD.

Kao dodatak odličnim D-ovim instrukcijama - ako ste sami, možete koristiti
ogledalo na dalekom kraju cevi. Naravno (u ovom specifičnom slučaju, na primer) to može da izazove još upečatljivije iskustvo na dalekom kraju.):>)). Međutim, u tom slučaju možete spustiti cev i primetiti koliko se vaše Pravo Lice ovde razlikuje od one stvari u ogledalu, ravne, sjajne, okrenute u pogrešnom pravcu, sa izvrnutom levom / desnom stranom i podložne iznenadnoj promeni veličine. C.C. SAD.

Prvi put sam sebe vidio kao prazninu u papirnoj kesi. Došla mi je velikom snagom, poput tone cigli. Odmah sam znao da sam je pronašao - ono što nema ni početak ni kraj. "Direktna percepcija" je izraz koji bih prirodno koristio, ili "pažnja usmerena prema sebi". Tragao sam za njom već petnaest godina i došao sam do tačke totalne frustracije. Ona je bila okidač, ali realizacija je došla iznenada. Stalno je ponovo aktiviram na hiljadu i jedan način. M.L.Francuska

Vozio sam se prošle nedelje i pevao staru pjesmu Šejkera (Shaker), " Tis a Gift to Be Simple" (“Biti jednostavan je dar”) i stih “When true simplicity is found...” ("Kada pronađeš pravu jednostavnost ...") me je pogodio. Prava jednostavnost. Kao ne-lice na bliskom kraju papirne kese - ništa nije jednostavnije od toga, zar ne? S.D. SAD


Nastavite sa nekim drugim eksperimentom.

na vrh


Full book catalogue
Headless on Youtube


Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate