`

BITI SVE STVARI


Sledeći eksperiment preuzet je iz knjige vežbi za dve osobe - The Toolkit For Testing The Incredible Hypothesis (Oprema za ispitivanje neverovatne hipoteze) - koju je napisao Douglas Harding 1972. godine. "Neverovatna hipoteza" odnosi se na Tenisonov citat: « Closer is He than breathing and nearer than hands and feet. » (" On je bliži od disanja i od ruku i stopala. "). Dvoje ljudi koji zajedno praktikuju vežbe, zovu se Zeleni i Crveni.

Zeleni: Sedite udobno. Opustite se. Budite potpuno mirni. Zatvorite oči i slušajte Crvenog. Odgovorite na njegova pitanja naglas, samo ako to želite.

" Na osnovu dokaza u ovom trenutku, kako ste sada? "

" Koliko nogu, ruku, glava, tela - ako ih ima - možete da uočite?

"Koliko ste visoki?

" Da li, pak, možete da ne kažete ’JA SAM’?

"Da li je vaš osećaj BIVANJA manje snažan sada nego kada vidite sebe ili mislite o sebi kao o nečemu ili nekom drugom? Da li je, možda, sada mnogo jači? "

" Da li to zavisi od nekog čula? "

"Ima li taj osećaj JA SAM bilo kakve osobine koje bi, na neki način, mogle da ga povežu sa vašim ljudskim aspektom ili sa bilo čim drugim? Ili bi mogle da ga odvoje od osećaja JA SAM, kako god i gde god da u njemu uživate?“

"Dakle, kada ste u svom sopstvenom Središtu, zar niste i u Središtu svih bića, sveg BIVANJA, i mnogo bliže njima nego što su njihove ruke i stopala?

"I mnogo bliže meni nego što su moje ruke i moja stopala?"

[Nakon pauze, Crveni sada čita ista pitanja Zelenom.]


Nastavite sa nekim drugim eksperimentom.

Citati

(iz The Toolkit For Testing The Incredible Hypothesis)
(Oprema za ispitivanje neverovatne hipoteze )


BITI SVE - I NIŠTA
Sve dok sam ovo ili ono, nisam sve stvari. Ekhart

Učenik: "Kako mogu da spoznam Božiju moć?"
Ramana Maharši: "Reci JA SAM. To je to. Šta drugo može reći JA SAM? Naše sopstveno biće Njegova je snaga. Problem nastaje kada kažemo: ’Ja sam ovo ili ono.’ Budi ti, to je sve.

Nijedno stvorenje ne može izgovoriti reč SUM, JA SAM, samo Bog. Ekhart

Apsolut nije nijedna od stvari čiji je On Izvor. Njegova priroda je takva da se ništa ne može potvrditi o njemu - ni postojanje, ni suština, ni život. On sve njih nadilazi. Ali prisvoji ga realnim uklanjanjem bivanja, i imaćeš čudo. Plotin

Samo on je bez značaja i kvaliteta. Ekhart

Svako stvorenje poriče da je ono drugo ... Ali Bog je negator negiranja. Ekhart

Sve stvari su iste u Bogu: one su Sam Bog. Ekhart

Samo u Bogu, može čovek sresti čoveka. Džordž Makdonald

Jedini princip pakla je – ’Ja sam svoj!' Džordž Makdonald

Jedino biće koje postoji je Tao-čovek koji, pošto ne zavisi ni od čega, u ovom trenutku sluša moje predavanje o Darmi. Lin-či

Kada se meditira o Njemu, telo nestaje, i tamo se pojavljuje Treće Stanje, stanje univerzalnog Gospoda; ali, samo onaj ko je sam, zadovoljan je. Svetasvatara Upanišada

Okrenite svoje lice prema vašem sopstvenom Licu: nećete naći nikog drugog osim sebe. Rumi

Ja sam jedini. Vrhovni Brahman. Gospodar Univerzuma. Takvo je čvrsto uverenje Mukte. Sva druga iskustva vode u ropstvo. Devikalotara

Čudno je da, kada se vrata otvore i svetlost iz nepoznatog izvora zasija u mračnoj komori svesti, sva vremenska i prostorna ograničenja nestaju i mi
praktikujemo Simanadu (rika lava ):
’Pre nego što je Abraham postao, Ja jesam’, ili ’Samo ja sam poštovan iznad i ispod nebesa’. D.T. Suzuki

Strah dolazi kada postoji drugi. Brihadaranyaka Upanišada

Nastavite sa nekim drugim eksperimentom.

nazad na vrh

Full book catalogue
Headless on Youtube


Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate