Problemen oplossen - De Techniek van Geen Keuze

Douglas Harding
uit zijn boek "Head Off Stress", blz. 177

De techniek werkt als volgt: als je geconfronteerd wordt met een probleem leun je niet rustig achterover en wacht op wat er gaat gebeuren. Noch werp je een munt op, of raadpleegt een astroloog en hoopt dat het antwoord het juiste zal blijken. Helemaal niet. De welomschreven actie die je moet ondernemen valt uiteen in vier fasen.

1. Zie dat je de Grond of Basislijn bent van waaruit de voor en tegens van het probleem te voorschijn komen – zoveel en zo gedetailleerd als mogelijk. Moedig hen aan om zich te ordenen op allerlei manieren. Leef met die uitstalling, broed erop, slaap erover, maar ga niet hunkeren naar een beslissing. Als wat het probleem verwelkomt in al zijn aspecten, als het Scherm waarop ze komen en gaan, als hun Spiegel blijf jij neutraal. Tussen de geëxposeerde stukken kan je desalniettemin, prominent aanwezig, een tijdslimiet vinden voor de oplossing van het probleem. Broed ook daarop.

2. Op een ochtend, bij het ontwaken, of tijdens de dag, wanneer je bezig bent met één of ander karweitje, verschijnt het voltooide patroon van wat er gaat komen, spontaan en onaangekondigd, vanuit de Basislijn. Zo onontkoombaar lijkt het, zo beslissend lost het je probleem op, dat je er helemaal niet aan twijfelt dat dit de juiste beslissing is, op de juiste manier en op het juiste moment aangekomen. Ze werd onbevlekt verwekt in jou en voor jou maar niet door jou. In ieder geval niet door jou als mens. Dienovereenkomstig verschijnt ze met de autoriteit van haar afkomst, die de echte Jij is, de Bron, het Begin van de Wereld en het Einde van de Wereld.

3. Nu is het aan die beslissing zelf, aan dat schijnbaar zo juiste ontwerp, om zich te tonen boven jouw Basislijn en haar beperkingen en zwakke plekken te onthullen. Allerlei twijfels en moeilijkheden en dilemma’s over hoe de beslissing ten uitvoer te brengen zullen nu waarschijnlijk opduiken. Opnieuw los jij ze niet op door te kiezen tussen mogelijke alternatieven. Je blijft bij hen tot ze, op hun beurt, klaar zijn om zichzelf op te lossen.

4. Tenslotte wordt het plan ten uitvoer gebracht. Met interesse, misschien met ontzag, kijk je toe hoe het vorm aanneemt. Op geen enkel moment heb je het gevoel dat jij die vorm aan het gieten of smeden bent. Het vormt zich in jou zoals wolkenformaties zich in de lucht vormen of ingewikkelde patronen in een caleidoscoop.

Dit is dus de techniek van Geen-keuze, die resulteert in geen stress van de overbodige en schadelijke soort. Het werkt. Het werkt creatief en komt met ongeforceerde en onvoorspelbare en echt geïnspireerde oplossingen waar jij absoluut geen persoonlijke verdienste voor kunt opeisen. En het werkt zo omdat, om je de waarheid te vertellen, het helemaal geen techniek is, geen handige truc om je te bevijden van de last van besluiteloosheid en zeker geen recept voor een rustig leven ten koste van alles. Nee, het werkt omdat het de manier is waarop jij gemaakt bent, de manier waarop jij sowieso functioneert, of je je dat nu realiseert of niet. De hele kwestie van één ding te verkiezen boven een ander is een illusie, een grote dekmantel. Afgescheiden individuen zijn op zich onmachtig om ook maar het kleinste verschil te maken in een universum waar elk van hen nauwlettend gecontroleerd wordt door de rest. Doen alsof het anders is, doen alsof wij, als ons eigenste zelf, een vrije wil uitoefenen, is net zo absurd en oneerlijk als verwaand – en stresserend. Alleen de Bron van alles, onder de heerschappij van niemand, heeft een vrije wil; en alleen daden waarvan blijkt dat ze van daaruit komen, die daarnaar terugverwijzen, die ervaren worden als haar eigen daden, alleen die dragen haar aangename geur, de geur van een oorspronkelijkheid en bevoegdheid die alleen toehoort aan die Oorsprong. Het keuzeloze leven leiden dat we beschreven hebben is geen fatalisme. Het is niet de strijd opgeven en aanvaarden dat je een machine bent in een Machine. Het is je identificeren met de Uitvinder van de Machine, postvatten in de Vrijheid zelf. Het is je Bron zijn, kiezen voor wat uit haar stroomt en dat ervaren als heel goed.
 

Terug naar boven>

Headless on Youtube
Full book catalogue
Headless on Instagram

Click here for Headless Podcasts
Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate