De tip van Harding

D.E. Harding
Uit "Seize the Day, 366 Tips for Living"
(Chatto and Windus, 2001)

Als we durven betwijfelen wat ons verteld wordt en met frisse blik kijken naar wat er gebeurt, dan kunnen we rekenen op veel aangename en fascinerende en nuttige verrassingen. Een nieuwe en meer bevredigende manier van leven ontvouwt zich, gewoon door op te merken wat we zien.

Als je bijvoorbeeld je reis tijdens de spits, van en naar het werk, vermoeiend of vervelend vindt, merk dan gewoon op dat het het tafereel is dat al het rondrazen doet terwijl jij even uitrust. Als je merkt dat je ogen vermoeid raken en er spanningen in dat gebied ontstaan, merk dan gewoon op dat je kijkt vanuit één groot en ontspannen Oog, en niet vanuit een paar kleine neurotische kijkgaatjes in een doos. Als je je slecht op je gemak voelt bij sommige mensen, verlegen of dikwijls te zelfbewust, merk dan gewoon op dat jij niet kijkt vanuit een gezicht maar vanuit een weidse en rustige Ruimte, die deze gezichten opneemt. Als je bang bent voor spinnen, of voor het risico op kanker, of voor de dood, merk dan gewoon op dat deze Wakkere Ruimte, die jij in je centrum werkelijk bent, heel veilig is in alle noodgevallen… Dit is een kleine steekproef van de aangename verrassingen die er zijn voor hen die ze opmerken.

Als jongeman was mijn vloek een morbide zelfbewustzijn, met alle onbehagen en ongerustheid die erbij hoort. Ik werd hiervan genezen door te weigeren te “zien” wat me gezegd was te zien, en zelf naar mezelf te kijken. En ik bleef over de jaren heen vaststellen dat hetzelfde geneesmiddel alle andere grote problemen van mijn bestaan oploste. Ik kan me echt geen gelukkigere levenswijze voorstellen – een wijze waarvoor ik je van harte uitnodig om er aan deel te nemen.

Headless on Youtube
Full book catalogue
Headless on Instagram

Click here for Headless Podcasts
Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate