De Wetenschap van de Eerste Persoon

Douglas Harding Tr. Suzanne Visser and Gertjan van Klinken

Het oogmerk van dit boek is om de essentiële leringen en het doel van spirituele religie, namelijk Ontwaken, Verlichting of Bevrijding, te plaatsen in onze compromisloze moderne Westerse wereld. Ik streef ernaar te laten zien hoe naadloos deze oude, pre-wetenschappelijke wijsheid, zodra zij is ontdaan van haar traditionele versieringen, sektarische eigenaardigheden en heilige taal, past in de hedendaagse wetenschap. Ik stel dat de oude wijsheid veel verder gaat; en wetenschappelijker en wijzer is dan de wetenschap zoals wij die kennen ooit kan zijn en haar in feite in praktijk en theorie aanvult, terzelfdertijd toegevend dat de moderne wetenschap geldig en onmisbaar is. Met andere woorden, ik stel dat de Westerse objectieve wetenschap slechts de helft van de hele wetenschap is (de andere helft is de wetenschap van het subject of de Eerste Persoon). Ik stel dat we in de problemen zitten omdat we de Westerse wetenschap aanzien voor het geheel. Ons doel is om deze fout te corrigeren en het verschijnsel Verlichting zo te presenteren dat de wetenschappelijk georiënteerde westerling het begrijpt en onmiddellijk in de praktijk kan te brengen.

Amazon: De Wetenschap van de Eerste Persoon

 

Headless on Youtube
Full book catalogue
Headless on Instagram

Click here for Headless Podcasts
Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate