Alle Dingen Zijn

Het volgende experiment komt uit ‘The Toolkit For Testing The Incredible Hypothesis’ (De Gereedschapskoffer voor het Testen van de Ongelooflijke Hypothese), een werkboek voor twee personen, ontworpen door Douglas Harding in 1972. De ‘Ongelooflijke Hypothese’ verwijst naar een citaat van Tennyson: “Nader is Hij dan de adem en dichter dan handen en voeten.” De twee personen die het werkboek samen gebruiken worden Groen en Rood genoemd.

Groen: leun comfortabel achterover, ontspannen, wees rustig, sluit je ogen en luister naar Rood; antwoord alleen luidop op zijn vragen als je daar zin in hebt.

“Voortgaand op het aanwezige bewijs, hoe zie je er op dit moment uit?

“Hoeveel benen, armen, hoofden, lichamen kan je voelen – als je er al kunt voelen?

“Hoe groot ben je?”

“Kan je desondanks toch niet zeggen: ‘IK BEN’?

“Is je gevoel van ZIJN in enig opzicht minder sterk nu dan wanneer je over jezelf denkt als iets? Is het misschien veel sterker nu?

“Hangt het af van één van je zintuigen?

“Heeft deze IK-BEN-heid enige trekken die het kunnen verbinden aan jouw menselijke kant of aan eender wat anders; of die het zou kunnen scheiden van IK-BEN-heid hoe of waar dan ook ervaren?

“Als je zo in je eigen Centrum bent, ben je dan ook niet in het Centrum van alle wezens, van alle ZIJN, en veel dichter bij hen dan hun eigen handen en voeten?

“En veel dichter bij mij dan deze handen en voeten van mij?”

[Na een pauze leest Rood nu dezelfde vragen voor aan Groen.]

Citaten

(uit ‘The Toolkit For Testing The Incredible Hypothesis’)

ALLES ZIJN – EN NIETS

Zo lang ik dit ben of dat, ben ik niet alle dingen. Eckhart

Leerling: “Hoe kan ik de macht van God kennen?”

Ramana Maharshi: "Je zegt IK BEN. Dat is het. Wat anders kan zeggen IK BEN? Je eigen wezen is Zijn macht. De problemen ontstaan als je zegt ‘Ik ben dit of dat’. Wees jezelf, dat is alles.

Het woord SUM, IK BEN, kan door geen wezen gezegd worden, behalve God alleen. Eckhart

Het absolute is geen van de dingen waarvan Het de Bron is; zijn natuur is dat niets erdoor bevestigd kan worden – bestaan niet, essentie niet, leven niet. Het overstijgt dit alles. Maar maak Het tot je bezit juist door de eliminatie van zijn, en je hebt een wonder. Plotinus

Deze alleen ontbreekt het aan elke aard en kwaliteit. Eckhart

Elk schepsel ontkent dat het de ander is… Maar God is de ontkenner van ontkenningen. Eckhart

Dingen zijn allen gelijk in God: zij zijn God Zelf. Eckhart

Alleen in God kan de mens de mens ontmoeten. George Macdonald

Het enige principe van de hel is – ‘Ik ben mezelf!’ George Macdonald

Het enige wezen dat bestaat is de Tao-mens, die, van niets afhankelijk, op dit moment luistert naar mijn uiteenzetting over de Dharma. Lin-chi

UIt meditatie over Hem ontstaat, bij de oplossing van het lichaam, de Derde Toestand, deze van universele heerschappij: maar enkel hij die alleen is, is tevreden. Svetasvatara Upanishad

Keert uw gezicht naar uw eigen Gezicht: gij hebt geen verwant buiten uzelf. Roemi

Ik ben alleen. Ik ben de opperste Brahmaan. Ik ben de Heer van het Universum. Dat is de gevestigde overtuiging van de Mukta. Elke andere overtuiging leidt tot gebondenheid. Devikalottara

Het vreemde is dat, wanneer een deur opengaat en een licht schijnt vanuit een onbekende bron in de donkere kamer van bewustzijn, alle tijd – en ruimte – begrenzingen wegsmelten. En we maken een Simhanada (leeuwengebrul): ‘Voor Abraham was, ben Ik,’ of ‘Alleen Ik ben de Geëerde boven en onder de hemelen.’ D.T. Suzuki

Angst ontstaat wanneer er een tweede is. Brihadaranyaka Upanishad

Headless on Youtube
Full book catalogue
Headless on Instagram

Click here for Headless Podcasts
Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate