Gods wil, uitgedrukt door mijn wekker.

Bill Garside

Deze morgen werd ik wakker voor mijn wekker afliep - zo besliste het lot. Het was 4.45 u - ik moet vroeg uit de veren!
Is het niet heerlijk wat te kunnen soezen, de wekker te kunnen horen zonder wrevel, stipt op te staan en tijd te hebben voor een ontspannen douche en een kort maar rustig ontbijt voor de dag begint? (Ik moet toegeven dat ik normaal gezien nogal wat weerstand voel bij het zien van het programma dat mij voorgeschoteld wordt).

Dan werd het mij duidelijk dat ik een zeldzame kijk gekregen had op “Niet mijn wil, maar de Uwe geschiede, oh Heer”. Deze gedachte zweefde door de geest om 5.16 u., gevolgd door de vermakelijke bedenking om in deze formule “oh Heer” te vervangen door iets in de aard van “Oh Ruimte die ik ben”.

Maar, en dat is voor mij het opwindende, natuurlijk ben ik niet alleen de Ruimte, ik ben de ruimte en alles wat ze vult!

De Ruimte zien kan tijdelijk bijna alleen ruimte-zien zijn, alles overheersend. Maar de Ene zijn, is ook elke wisselvalligheid van het leven zijn. De voorspoed en de tegenslag, het moeilijke en het gemakkelijke.

Wie zei er ook weer: “Het leven van de Meester wordt volledig gedicteerd door de omstandigheden”?

Hoezo!? ... Is dit de vrijheid?

Maar jazeker ... ja vanzelfsprekend - Wat anders?

Headless on Youtube
Full book catalogue
Headless on Instagram

Click here for Headless Podcasts
Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate