Rozwiązywanie problemów

Technika Nie-Wyboru

Douglas Harding

(Artykuł ten stanowi wycinek książki Douglas'a Harding'a, Head Off Stress, str. 177.)

Oto jak działa ta technika: w obliczu problemu nie siadamy bezradnie i nie czekamy aż rzeczy zaczną dziać się same. Nie rzucamy też monetą ani nie zasięgamy rady astrologa z nadzieją, że osiągniemy tym samym dobry rezultat. Wcale nie. Szczegółowo określone działania, które podejmujemy rozkładają się na cztery kroki:

1. Ujrzyj siebie jako Podstawę czy Dolną Linię dla wszystkich za i przeciw, które wynikają z tego problemu - tak wiele z nich i tak szczegółowo jak to tylko możliwe. Zachęć je do tego, aby ustawiły się same na wszystkie możliwe sposoby. Obcuj z tym obrazkiem, zastanów się nad nim, prześpij to, ale nie krąż wokół pragnąc jakiejś decyzji. Jak bawiący się tym problemem we wszystkich jego aspektach, jak Ekran umożliwiający im pojawianie się i znikanie, jak Lustro dla nich, ty pozostajesz niezaangażowany. Pośród tych eksponatów, jednakże, możesz znaleźć, wystawioną na pokaz, datę wydania rozwiązania. Zastanów się również nad nią.

2. Pewnego ranka, przy przebudzeniu czy podczas dnia, gdy jesteś pochłonięty jakąś pracą, nadchodzą rzeczy uporządkowane w pełen deseń, spontanicznie i bez zapowiedzi, z tej Dolnej Linii. Wygląda tak nieuchronnie, tak niewątpliwie rozstrzyga twój problem, że nie ma wątpliwości, iż jest to właściwa decyzja i nadeszła we właściwy sposób i we właściwym czasie. Została bezbłędnie poczęta w tobie i dla ciebie, ale nie przez ciebie. Z całą pewnością nie przez ciebie - istotę ludzką. Zgodnie z tym przybywa niosąc ze sobą autorytet swojego rodzica, którym jest prawdziwy Ty Źródło, Początek i Koniec Świata.

3. Teraz czas aby sama decyzja, tak niewątpliwie właściwy projekt, pojawiła się na wystawie ponad Dolną Linią i ujawniła swoje ograniczenia i słabe punkty. Teraz prawdopodobnie pojawią się wszelkiego rodzaju wątpliwości, trudności i dylematy, jak wcielać w życie tę decyzję. I znów nie rozwiązuj ich wybierając spośród możliwych alternatyw. Pozostań z nimi, póki one z kolei nie dojrzeją i nie będą gotowe, by same się rozwiązać.

4. W końcu plan zostaje zastosowany w praktyce. Z zainteresowaniem, być może z respektem, patrzysz, jak nabiera realnego kształtu. Natychmiast czujesz, że to ty go lepisz i wykuwasz. Formuje się on w tobie jak kształty chmur na niebie czy skomplikowane wzory w kalejdoskopie.

Taka, zatem, jest technika Nie-Wyboru, skutkująca brakiem niepotrzebnego i toksycznego stresu. To działa. Działa twórczo niosąc ze sobą niewymuszone, nieprzewidywalne i prawdziwie zainspirowane rozwiązania, za które nie możesz żądać osobistego uznania. A mówiąc prawdę działa to w ten sposób dlatego, że nie jest to wcale żadną techniką, żadnym unikiem przed bólami niezdecydowania i z pewnością żadną receptą na ciche życie za wszelką cenę.

Nie, to działa, ponieważ to sposób w jaki jesteś zbudowany, sposób w jaki funkcjonujesz w każdym przypadku, czy zdajesz sobie z tego sprawę czy nie. Całe to wybieranie jednej rzeczy na korzyść drugiej jest złudne, wielka przykrywka. Osobne jednostki, jako takie, nie są w stanie uczynić najmniejszej zmiany we wszechświecie, gdzie każda z nich jest kontrolowana przez resztę. Udawanie, że jest inaczej, udawanie, że jako osobne jaźnie ćwiczymy wolną wolę, jest tak absurdalne i nieuczciwe, jak zarozumiałe - i stresujące.

Jedynie Źródło wszystkiego, nie kontrolowane przez nic, ma wolną wolę i jedynie uczynki, które widocznie z niego wypływają, które się do niego odnoszą, które są odczuwane jako jego własne uczynki - tylko one niosą ze sobą ten wspaniały zapach niepowtarzalności i poprawności, które należą jedynie do tego Źródła.

Życie życiem bez wyborów, które opisaliśmy nie jest fatalizmem. Nie jest poddaniem się w walce i zaakceptowaniem, że się jest maszyną w Maszynie. Jest identyfikowaniem się z Wynalazcą Maszyny, zajęciem miejsca w samej Wolności.

Jest byciem swoim Źródłem, wyborem tego, co z niego wypływa i stwierdzeniem, że to jest dobre.

Headless on Youtube
Full book catalogue
Headless on Instagram

Click here for Headless Podcasts
Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate