Wskazywanie na to miejsce

Kiedy wskazujesz na coś znajdującego się w świecie wskazujesz na coś, co ma jakiś wygląd. Jesteś odległy od tego na co patrzysz, i widzisz coś. Spróbuj to zrobić.


Teraz skieruj swój palec na miejsce, gdzie inni widza twoją twarz. Co widzisz? Odwróciłeś kierunek swojej uwagi i patrzysz na siebie z zerowej odległości. Czy widzisz coś, co ma jakiś wygląd?

Kiedy wskazujesz na siebie, na miejsce, gdzie inni widzą twoją twarz, czyż nie wskazujesz na Nie-rzecz? Nie ma tu oczu, ani ust, ani policzków, ani twarzy, ani głowy! Tracisz głowę a zyskujesz świat.

Headless on Youtube
Full book catalogue
Headless on Instagram

Click here for Headless Podcasts
Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate