Czy rzeczywiście twój nos jest przytwierdzony tu do jakiejś twarzy?

Dla innych twój nos znajduje się po środku twojej twarzy. A gdzie ty go doświadczasz?

Czy patrząc na swój nos zamiast jakiejś rzeczy przytwierdzonej do jakiejś twarzy nie widzisz zamglonej chmurki, czasami przezroczystej, czasami nie, czasami znajdującego się to po jednej to po drugiej stronie świata?

Czy cokolwiek z tego jest również przytwierdzone do twojej twarzy? Czyż nie pojawiają się znikąd!

Spójrz na to niezgłębione miejsce po twojej stronie swojej 'nosowej mgiełki'. Ono jest twoją wewnętrzną naturą - tajemniczym miejscem, które tylko ty odwiedzasz. Czy ma ono jakąś materialną postać, jakiś kształt, jakąś nazwę, jakieś miejsce? Będąc jednymi z ostatnich wysuniętych placówek na drodze do tego ani męskiego, ani kobiecego kraju, są owe mgliste rzeczy naszymi 'nosami'? I jeszcze, jak daleko od tego najbardziej wewnętrznego z miejsc jest najdalsza z gwiazd?

Headless on Youtube
Full book catalogue
Headless on Instagram

Click here for Headless Podcasts
Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate