ZAMKNIĘTE OKO

Zbadaj, co oznacza bycie Pierwszą Osobą liczby pojedynczej, czasu teraźniejszego, z zamkniętymi oczami. Weź pod uwagę następujące rzeczy:

Opierając się na swoim własnym obecnym doświadczeniu, nie na pamięci, pogłoskach, czy wyobraźni, powiedz jaki duży jesteś? Jaki masz kształt? Czy mógłbyś być prawie dowolnego kształtu i rozmiaru?

Czy masz jakieś granice? Czy jest takie miejsce, gdzie ty się kończysz, a zaczyna się świat? Czy nic nie oddziela cię od świata?
Słyszysz prawdopodobnie różne dźwięki - od odległych do bliskich. Czy słyszysz jakikolwiek dźwięk dokładnie tu, gdzie jesteś? Czy dźwięki nie przychodzą i odchodzą w Ciszy, gdzie jesteś?

Czy w centrum jesteś zbiorem myśli i uczuć - umysłem? Czym i gdzie jest umysł? Czy myśli i uczucia wyłaniają się z niego, czy z nikąd? Czy twój umysł jest scentralizowany, w czymś zawarty, odrębny od świata, czy wolny, w niczym nie zawarty, złączony ze światem?

Wrażenia ciepła, dyskomfortu, przyjemności, oddychania i tak dalej są jasno widoczne. Czy czynią ciebie óczymś w centrum, konkretnym i ograniczonym?

Czy może te wrażenia przychodzą i odchodzą w przezroczystości świadomości, jak myśli, uczucia i dźwięki?

Jak duży jest ból głowy? Jednokierunkowa uwaga skupia się na bólu, myśląc o nim jako ograniczonym w wewnątrz głowy. Dwukierunkowa uwaga jest świadoma tej przestrzeni, w której pojawia się ból i idea jakiejś głowy. Podobnie jak istnieje twarz tam, a nie ma jej tutaj, tak i ból jest tam, a nie ma go tutaj.

To, co leży u podstaw i zawiera wszystkie te rzeczy, z którymi się identyfikujesz, to niczym nie zajęta, bezczasowa, czysta świadomość. Choć nie jest ona rzeczą, jest absolutnie rzeczywista i zawsze obecna.

Oto, kim naprawdę jesteś.

Inne eksperymenty i zastosowania

Możliwe, że te eksperymenty wywołują pytania i wątpliwości w twoim umyśle. Na pytania te i wątpliwości można odpowiedzieć poprzez kontakt ze swoim własnym doświadczeniem raczej niż z po prostu poprzez debaty i rozważania, co jest tak samo ważne jak te metody dociekań. Jednakże ty możesz powiedzieć "No i co z tego?" w kontekście wszystkich badań i odkryć.

Naszym zamiarem jest wzbudzić fundamentalne pytanie i badać je opierając się na doświadczeniu z pierwszej ręki. Kim naprawdę jesteśmy?

Jeśli mylimy się co do tego, kim naprawdę jesteśmy, uważając siebie za to, co mówią nam społeczne konwencje (i tym samym przeoczając nasz fundamentalną wielkość, która zawiera wszystkie rzeczy), prawdopodobnie ominie nas szansa na doznanie mnóstwa radości, na poznanie cudownej prawdy o sobie, na otrzymanie klucza do dobrego życia, na poznanie źródła miłości i wiele innych rzeczy!

Headless on Youtube
Full book catalogue
Headless on Instagram

Click here for Headless Podcasts
Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate