Twoje bezgłowe ciało

Dla innych ludzi masz głowę na swoich ramionach i stoisz głową do góry - twoje stopy znajdują się poniżej reszty ciała. To jest twoja tożsamość Trzeciej Osoby - to jak wyglądasz z pewnej odległości. Jesteś osobą.

Rozważ jednak inny punkt widzenia - swój własny punkt widzenia Pierwszej Osoby. Czyż twoje ciało nie jest bezgłowe i nie stoi do góry nogami - ze stopami powyżej reszty twojego ciała?

 Dla innych jesteś kimś w świecie. Dla siebie jesteś przestrzenią dla świata. Nie ty jesteś w świecie, świat jest w tobie!

Oba sposoby widzenia są prawdziwe, i ten z zewnątrz, i ten od wewnątrz, zależnie od punktu widzenia ( dla siebie jesteś bezgłowy, dla innych masz głowę). I oczywiście twój obraz siebie w lustrze i widziany przez aparat fotograficzny posiada głowę. Zobacz Eksperyment z lustrem).

Headless on Youtube
Full book catalogue
Headless on Instagram

Click here for Headless Podcasts
Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate