Bycie wszystkimi rzeczami

Następujący eksperyment został zaczerpnięty z "Zestawu narzędzi do testowania nieprawdopodobnej hipotezy", ćwiczeń dla dwóch osób zaprojektowanych przez Douglas'a Harding'a w 1972 roku. Ta "nieprawdopodobna hipoteza", to linijka z Tennyson'a: "On jest bliżej niż oddech, bliżej niż ręce i nogi." Dwoje ludzi wykonujących te ćwiczenia są określani jako Zielony i Czerwony.

Bycie wszystkimi rzeczami

Zielony: usiądź wygodnie, zrelaksuj się, nie ruszaj się, zamknij oczy i słuchaj Czerwonego - odpowiadaj na jego pytania na głos tylko wtedy, kiedy masz na to ochotę.

"Jaki jesteś teraz w świetle obecnego doświadczenia?"

"Ile nóg, ramion, głów, ciał - jeśli w ogóle masz - jesteś w stanie wykryć?"

"Jaki duży jesteś?"

"Czy pomimo tego możesz powiedzieć 'JESTEM'?"

"Czy twoje poczucie BYCIA jest w jakimkolwiek stopniu słabsze teraz niż kiedy widzisz siebie lub myślisz o sobie jako o tym, czy tamtym?"

"Czy jest ono zależne od jakiegokolwiek z twoich zmysłów?"

"Czy to JESTEM ma jakiekolwiek cechy wiążące je z twoim ludzkim aspektem czy w ogóle czymkolwiek, czy może mógłby on być oddzielony od JESTEM jakkolwiek i kiedykolwiek się tego chce?"

"Czy zatem Bycie we własnym Centrum nie jest również byciem w Centrum wszystkich istot, całego ISTNIENIA, i byciem bliżej nich niż ich własne ręce i nogi?

"I bliższe mi niż te moje ręce i nogi?"

Headless on Youtube
Full book catalogue
Headless on Instagram

Click here for Headless Podcasts
Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate