A világ vallásai

Douglas Harding

https://www.libri.hu/konyv/harding_d_e.a-vilag-vallasai-1.html

Douglas E. Harding e könyvében nem annyira a vallás népszerű formáival foglalkozik, mint inkább megpróbál azoknak a magasabb rendű vagy alapvetőbb belátásoknak a mélyére hatolni, melyekből a népszerűbb formák erednek. A világ vallásai olvasása során nemcsak más kultúrákat és világnézeteket ismerhetünk meg, de arra is lehetőségünk nyílik, hogy önmagunkba tekintsünk.


„Jelen írásommal az a célom, hogy bemutassam: a világ minden nagy vallása szükséges szerve a Val lásnak mint egésznek, mint élő szervezetnek, mely egy és osztha tatlan. Ébredjünk csak tudatára ennek a ténynek, és máris baráti légkört teremtünk, végtére is az az egyetlen módja a nagy vallások keltette, látszólag disszonáns hangok összhangba hozásának, hogy fi gyelmesen meghallgatjuk, mit mondanak valójában. Bátran kijelenthetem, hogy ha így teszünk, mennyei muzsikát fogunk hallani.”

(Részlet a könyvből)

DOUGLAS E. HARDING 1909-ben született az angliai Suff olkban. Az 1930-as évek derekán építészként Indiába költözött családjával, és itt érte aII. világháború kirobbanása. A háború veszélye ivel szembesülve sürgetőenérezni kezdte, hogy meg kell találnia valódi önazonosságát, mi előtt meghal.Életének meghatározó spirituális élménye a Himalájában érte.Immár klasszikusnak számító mű vében, az On Having No Head ben írjale tapasztalását: a „fejnélküliséget”, az éntelenség misztikus érzését. Későbbszámos könyvet írt, és különböző tudatossági technikákat fejlesztettki. Emellett összehason lító vallástudományt tanított a c am bridge-iegyetemen. Douglas E. Harding 2007-ben halt meg, nem sokkal kilencvennyolcadik születésnapja előtt. 

Full book catalogue
Headless on Youtube


Click here for workshops with Richard Lang


Click here for information on online hangouts
Click here fora free e-course
Click here for our online shop
Click here to get the free Headless iPhone app
Click here for downloadable videos of Douglas Harding
Click here for the Latest News
Click here to Donate